SKDomov ENHome     linkedin
Zvýhodnené vývozné úvery

Zvýhodnené vývozné úvery

Čo Vám EXIMBANKA SR vie poskytnúť?

  • zvýhodnený vývozný úver zahraničnému odberateľovi
  • poistenie zvýhodneného vývozného úveru poskytnutého komerčnou bankou

v zmysle zákona o rozvojovej spolupráci.

Čo Vám umožňuje zvýhodnený úver?
Tento úver dáva slovenskému exportérovi možnosť ponúknuť zvýhodnené financovanie svojmu zahraničnému odberateľovi z verejného sektora vo vybraných rozvojových krajinách. Taktiež umožňuje exportérovi zapojiť sa do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomiky a spoločnosti vo vybraných krajinách.

Komu je zvýhodnený vývozný úver určený?
Zahraničný odberateľ z verejného sektora (napr.: ministerstvá, mestá, obce...) vo vybraných rozvojových krajinách.

Ktoré krajiny sú oprávnené prijímať zvýhodnené vývozné úvery?
Zoznam krajín oprávnených prijímať zvýhodnené vývozné úvery je v súlade s podmienkami OECD, strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR a aktuálnou angažovanosťou EXIMBANKY SR. Krajiny 7. rizikovej skupiny OECD budú posudzované osobitne so zreteľom na aktuálnu úverovú angažovanosť EXIMBANKY SR.


Overte si krajiny

V čom spočíva zvýhodnenie?
Zvýhodnený vývozný úver je účelovo viazaný úver poskytnutý zahraničnému verejnému odberateľovi, ktorý je vďaka príspevku na splatenie časti úveru, nižším úrokovým sadzbám a predĺženej splatnosti úverov výhodnejší, ako úver za komerčných podmienok.

Aké sú výhody pre slovenského exportéra?

  • Bezpečná možnosť prieniku na teritóriá, na ktoré nie je možné vstúpiť bez zvýhodnenia.
  • Vyššia konkurencieschopnosť slovenského exportéra na rozvojových trhoch pri minimalizácii rizika.
  • „Otvorenie dverí“ pre ďalšie aktivity a spoluprácu s partnermi na teritóriu.
  • Získanie skúseností s rozvojovými projektmi a budovanie znalostí v rozvojových programoch.

Sektorové priority rozvojovej spolupráce


Je dôležité, aby Váš projekt spĺňal preukázateľný rozvojový aspekt!

Navštívte nás už v úvodnej fáze prípravy Vášho projektu a pomôžeme Vám nielen pri nastavení štruktúry financovania, ale aj s preverením rozvojového aspektu projektu v spolupráci s relevantnými ministerstvami a v súlade s medzinárodnými pravidlami tak, aby bola transakcia oprávnená na štátnu podporu. Takáto forma štátnej podpory exportu podlieha medzinárodne platným pravidlám Konsenzu OECD kapitola III a kritériám pre zvýhodnené financovanie, ktoré sú založené na trvalo udržateľných princípoch financovania krajín s nízkymi príjmami OECD.

Dotazníky o identifikácii rozvojového aspektu projektu:

v slovenskom jazyku

v anglickom jazyku

 

Viac informácií o vyhľadávaní príležitostí a podpore rozvojových projektov pre slovenských exportérov

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.