SKDomov ENHome     linkedin
Spolupoistenie k poisteniu od komerčnej poisťovne

Spolupoistenie k poisteniu od komerčnej poisťovne

Od začiatku pandémie COVID-19 komerčné poisťovne krátia alebo rušia limity na zahraničných odberateľov, čo obmedzuje slovenských exportérov v ďalšej produkcii a exporte. EXIMBANKA SR reaguje na vzniknutú situáciu a snaží sa eliminovať dopad na slovenských exportérov aj prostredníctvom doplnkového krytia - tzv. „spolupoistenia". Vďaka takémuto riešeniu môže EXIMBANKA SR čiastočne suplovať krátenie limitov iných poskytovateľov úverového poistenia, najmä komerčných poisťovní.

 

Čo je spolupoistenie?

Za spolupoistenie je možné považovať také poistenie, pri ktorom klient EXIMBANKY SR využíva súbežné úverové poistenie na rovnakého kupujúceho aj u iného poskytovateľa úverového poistenia:

  • Spolupoistenie na rovnakého kupujúceho je možné dohodnúť iba s jednou komerčnou poisťovňou.
  • Klient EXIMBANKU SR o takomto limite alebo využití takéhoto krytia informuje vopred, t. j. ideálne pri podaní žiadosti o úverový limit.
  • Klient o spolupoistení od EXIMBANKY SR, a teda vystavení prípadného úverového limitu na toho istého kupujúceho, informuje aj poskytovateľa jeho úverového poistenia (komerčnú poisťovňu).
  • Spolupoistenie nie je možné poskytnúť na nemenovité limity alebo automatické limity.
  • Podmienkou je uzavretie Dohody o vzájomných právach a povinnostiach medzi EXIMBANKOU SR a komerčnou poisťovňou, ako aj dodatočná zmluvná úprava k rámcovej poistnej zmluve o poistení slovenského exportéra.

  

 

  

Ako funguje spolupoistenie pre slovenských exportérov v spolupráci s komerčnou poisťovňou?

Príklad: Slovenský exportér chce vyviezť svoj tovar/služby kupujúcemu v zahraničí. Komerčná poisťovňa mu však poskytla limit, ktorý mu nepokrýva riziká do dostatočnej výšky (t.j. plánovaný vývoz je vyšší ako úverový limit na poistenie). Pri využití spolupoistenia od EXIMBANKY SR k limitu od komerčnej poisťovne je tak slovenský exportér krytý do vyššej hodnoty v prípade, ak zahraničný kupujúci nemôže zaplatiť.

Stiahnite si leták k spolupoisteniu online

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.