SKDomov ENHome     linkedin

Poistenie záruk (Produkt Z)

Poistenie bankovej záruky slúži na minimalizáciu rizík spojených s poskytovaním bankovej záruky vašou financujúcou bankou, ktorá v tomto prípade vystupuje v roli poisteného.

Poistenie bankovej záruky sa využíva v prípade, že zahraničný kupujúci vyžaduje v súvislosti s exportnou zmluvou bankovú záruku. Ide predovšetkým o:

  • záruku za ponuku (bid bond);
  • záruku za platbu vopred (advance payment bond);
  • záruku za dobré vykonanie kontraktu (performance bond);
  • iný druh záruk, napr. za zádržné (retention money bond) a pod.


Poistenie vás v tomto prípade ochráni pred finančnými stratami v prípade čerpania kupujúceho zo záruky, a to:

  • oprávneného – čerpanie z dôvodu, že exportér nesplnil podmienky vývozného kontraktu, resp. súťaže,
  • neoprávneného – čerpanie ako následok nejakej neočakávanej politickej alebo inej nekomerčnej udalosti, teda bez porušenia povinností exportérom.


Výhody pre exportéra

  • Banková záruka zvyšuje vašu dôveryhodnosť v tuzemsku i v zahraničí, vďaka čomu môžete získať výhodnejšie platobné podmienky pri uzatváraní kontraktov.
  • Poistenie bankovej záruky poskytuje vašej spoločnosti ochranu pred stratami v prípade čerpania zo záruky.
  • Náš skúsený tím vás bude sprevádzať od prvého kontaktu počas celého trvania kontraktu. Poskytneme vám našu dlhoročnú expertízu v oblasti exportného financovania (analýzy rizika krajín, kupujúcich, bánk, dopadu na životné prostredie a ďalšie).


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa poistenie uzatvára, aké sú základné podmienky poistenia, či koľko stojí? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.