SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie výrobného rizika (Produkt E)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie výrobného rizika (Produkt E)
Poistenie nie je sektorovo obmedzené a záleží na vás, t. j. slovenskom exportérovi, pri akom type vývozu má záujem ho využiť.


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Poistenie môže byť krátkodobé (do 2 rokov) alebo strednodobé a dlhodobé (nad 2 roky).


Aké sú základné podmienky poistenia?

  • Poistenie výrobného rizika je možné len ako pripoistenie k poistným produktom A, B, C, D s výnimkou prípadu, kedy má exportér so svojim zahraničným kupujúcim dohodnutú platbu za tovar vopred v plnej výške, teda ešte pred odoslaním tovaru.
  • Výška spoluúčasti na poistnej udalosti je obvykle 15 %
  • Naším poslaním je okrem iného podporovať zamestnanosť a rozvoj produkčných kapacít na Slovensku. Z toho dôvodu je slovenský podiel na exporte dôležitým kritériom pri posudzovaní vášho projektu.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t.j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

  • komerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky najmä z dôvodu platobnej neschopnosti príp. platobnej nevôle kupujúceho; porušenie vývozného kontraktu kupujúcim,
  • politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. vojna alebo iný ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, štrajky, revolúcie, znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu a iné. Zahŕňajú sa tu aj prírodné katastrofy ako povodne alebo zemetrasenia.


Koľko to bude stáť?

Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov ako krajina zahraničného kupujúceho, bonity zahraničného kupujúceho, dĺžka kontraktu, spôsob zabezpečenia platieb, odklad platieb. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený jednorazovo v plnej výške. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.