SKDomov ENHome     linkedin
Poistenie pohľadávok - MINI (eMSP)

Poistenie pohľadávok - MINI (eMSP)

Aktuálne: EXIMBANKA SR prichádza s ďalšou pomocou pre  slovenských  vývozcov, ktorých nepriaznivo zasiahla pandémia COVID-19

Po začatí krízy COVID-19 komerčné poisťovne začali výrazne krátiť alebo rušiť limity na zahraničných odberateľov. Avšak vďaka využitiu dočasnej výnimky Európskej komisie s predĺženou platnosťou až do 30.6.2021, môže  EXIMBANKA SR umožniť slovenským exportérom pokračovať v ich exportných aktivitách a prevziať na seba ich riziko. Zavedenie tejto výnimky bude mať pozitívny vplyv na dostupnosť úverových limitov na poistenie, ako aj na upísané riziko. Záväzky EXIMBANKY SR z takéhoto poistenia budú kryté štátom.

Bližšie informácie o produkte Poistenie pohľadávok do 2 rokov (produkt A, B)

 

Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu (eMSP)

Online poistenie pohľadávok pre malých a stredných podnikateľov je produkt so zameraním na podporu malých a stredných podnikateľov pri ich exporte. Je to veľmi jednoduché. Stačí, ak vyplníte žiadosť o rámcovú poistnú zmluvu alebo o poistnú zmluvu, ktorú nájdete nižšie. Z pohodlia vašej kancelárie alebo domova tak môžete 24 hodín denne, 7 dní v týždni riešiť vaše exportné aktivity. 

Poistenie kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia vývozných aj tuzemských pohľadávok súkromnými kupujúcimi.

Pri poistení krátkodobých pohľadávok vývozcu proti komerčným a politickým rizikám má vývozca poistené komerčné riziká (platobná neschopnosť, platobná nevôľa) a súčasne je pri vývozných pohľadávkach možné dohodnúť k poisteniu komerčných rizík i pripoistenie proti politickým rizikám (tzv. teritoriálne riziká). Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté výhradne komerčné riziká (platobná neschopnosť, platobná nevôľa).


Výhody pre exportéra

  • Poistné plnenie vyplácame aj pri nižších škodách, a to už od 500 €.
  • Klientovi vyplatíme skutočne vzniknutú škodu zníženú len o jeho spoluúčasť. Neurčujeme maximálne poistné plnenie.
  • Pri výpočte poistného vychádzame z poistnej sumy. Neurčujeme minimálne ročné poistné.
  • Zjednodušené podmienky úverového postenia.


Ako to funguje

  Priebeh poistenia
1. Produkt eMSP sa vyznačuje zjednodušeným procesom, kedy klient vyplní žiadosť o rámcovú poistnú zmluvu alebo o poistnú zmluvu na internete kedykoľvek z pohodlia domova či kancelárie.
2. Na e-mailovú adresu klientovi budú zaslané vygenerované nové poistné zmluvy, ktoré klient, odošle poštou na adresu EXIMBANKY SR, kde bude jeho požiadavka ďalej spracovaná.
3. Ďalšia komunikácia klienta s EXIMBANKOU SR prebieha už iba elektronicky bez nutnosti tlačenia papierov či posielania listových zásielok. Klient má možnosť požiadať si online nielen o nové poistné limity, ich zmeny či vyplnenie mesačného hlásenia o realizácii vývozu, ale takisto si požiadať o prípadnú vinkuláciu poistného plnenia v prospech financujúcej inštitúcie.


Online prístup k žiadosti o poistenie eMSP nájdete tu.


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.