SKDomov ENHome     linkedin

Poistenie pohľadávok do 2 rokov (Produkt A, B)

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru vám umožní poskytnúť zahraničnému kupujúcemu krátkodobý dodávateľský úver (do dvoch rokov) a zároveň minimalizovať riziká z neho vyplývajúce. Poisteným ste v tomto prípade vy, respektíve slovenský exportér. 

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru sa využíva v prípade, kedy v súvislosti s vývozným kontraktom vzniknú slovenskému exportérovi pohľadávky s odkladom splatnosti do dvoch rokov. Poisteným ste teda vy, pričom získavate istotu, že o svoje peniaze neprídete a zároveň dokážete vyjsť vášmu kupujúcemu v ústrety.

Poistenie sa vzťahuje na:

  • A – komerčné riziká
  • B – politické riziká

Výhody pre exportéra

  • Pri dodržaní podmienok poistenia bude pre vás riziko, že sa nedostanete k svojim peniazom za objednávku, minimálne.
  • Ľahšia orientácia pri prieniku na zahraničné trhy – overenie si spoľahlivosti nových obchodných partnerov.
  • Vaša konkurencieschopnosť narastie, keďže máte možnosť kupujúcemu ponúknuť okrem vášho produktu aj dlhšiu dobu splatnosti, čo môže pre neho hrať kľúčovú úlohu pri výbere partnera v danom projekte.
  • Náš skúsený tím vás bude sprevádzať od prvého kontaktu počas celého trvania kontraktu. Poskytneme vám našu dlhoročnú expertízu v oblasti exportného financovania (analýzy rizika krajín, kupujúcich, bánk, dopadu na životné prostredie a ďalšie). 


Ako to fungujePoistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (Produkt A, B)

  Postup pri poistení
1. Dodávateľský úver
Zahraničný kupujúci požaduje v súvislosti s vývozným kontraktom odklad doby splatnosti za dodávku tovaru od Vašej spoločnosti. S pomocou EXIMBANKY SR mu danú požiadavku viete s ľahkosťou splniť. Získavate tým konkurenčnú výhodu. 
2. Poistenie dodávateľského úveru
Chcete znížiť riziko nesplatenia krátkodobého dodávateľského úveru a preto požiadate o poistenie EXIMBANKU SR. Po posúdení žiadosti a dôkladnej analýze teritória exportu a všetkých participujúcich strán (vývozca, kupujúci, resp. banka vystavujúca akreditív), dôjde k podpisu poistnej zmluvy.
3. Poistné plnenie
Po zaplatení poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť. V prípade poistnej udalosti dochádza k poistnému plneniu zo strany EXIMBANKY SR.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa poistenie uzatvára, aké sú základné podmienky poistenia, či koľko stojí? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.