SKDomov ENHome     linkedin

Poistenie odberateľských úverov (Produkt D)

Poistenie odberateľského úveru je jedným z najčastejšie využívaných poistných produktov EXIMBANKY SR. Slúži na minimalizáciu exportných rizík pri financovaní prostredníctvom vývozného odberateľského úveru. Poisteným je v tomto prípade banka slovenského exportéra.

Poistenie odberateľského úveru sa využíva v prípade, že zahraničný kupujúci financuje svoj nákup z vývozného odberateľského úveru (buyer’s credit), ktorý mu poskytuje banka slovenského exportéra. Poisteným je teda banka financujúca slovenský export. Prostredníctvom poistenia EXIMBANKA SR preberá širokú škálu rizík, ktoré môžu vzniknúť počas celej dĺžky trvania vývozného kontraktu. Financujúca banka tak získava istotu, že o svoje peniaze nepríde. Mnohokrát je takéto poistenie podmienkou banky, aby úver poskytla.


Výhody pre exportéra

  • K platbe za objednávku sa dostanete bez problémov, keďže riziko nesplácania nenesiete vy, ale vaša financujúca banka.
  • Zabezpečenie potrebnej likvidity – vaša exportná pohľadávka bude rýchlo preplatená
  • Vaša konkurencieschopnosť narastie, keďže máte možnosť kupujúcemu ponúknuť okrem vášho produktu aj financovanie, čo môže pre neho hrať rozhodujúcu úlohu pri výbere partnera v danom projekte.
  • Takéto financovanie je zvyčajne za výhodnejších podmienok ako z miestnych zdrojov.
  • Náš skúsený tím vás bude sprevádzať od prvého kontaktu počas celého trvania kontraktu. Poskytneme vám našu dlhoročnú expertízu v oblasti exportného financovania (analýzy rizika krajín, kupujúcich, bánk, dopadu na životné prostredie a ďalšie). 


Ako to fungujePoistenie vývozných odberateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (Produkt D)

  Postup pri poistení
1. Odberateľský úver
Zahraničný kupujúci potrebuje úver na platby za dodávku tovaru od Vašej spoločnosti. Okrem dodania Vašej produkcie mu môžete zabezpečiť aj výhodné financovanie jeho nákupu. 
2. Poistenie odberateľského úveru
Vaša banka sa chce poistiť proti riziku nesplatenia úveru a preto požiada o poistenie EXIMBANKU SR. Po posúdení žiadosti a dôkladných analýzach teritória exportu a všetkých participujúcich strán (vývozca, financujúca banka, kupujúci, resp. jeho banka) dôjde k podpisu poistnej zmluvy.
3. Poistné plnenie
Po zaplatení poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť. V prípade poistnej udalosti dochádza k poistnému plneniu zo strany EXIMBANKY SR.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa poistenie uzatvára, aké sú základné podmienky poistenia, či koľko stojí? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.