SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia (Produkt ABT)

Na akú dobu sa poistenie uzatvára? FAQ - Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia (Produkt ABT)
Poistná zmluva sa uzatvára obvykle na 12 mesiacov s automatickým predĺžením na ďalšie 12 mesačné obdobie okrem jednorazových poistných zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na dobu poistenia.


Aké sú základné podmienky poistenia?

  • Minimálne 10 % spoluúčasť klienta, v závislosti od rizikovosti teritóriá či bonity zahraničného odberateľa môže byť zvýšená o 5 – 10 %.
  • Obvyklá splatnosť faktúr je do jedného roka maximálne však do 270 dní od vystavenia faktúry.
  • Pohľadávky nesmú byť bez nášho súhlasu postúpené na tretiu osobu.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na obchodovateľné riziká, t. j. také, ktoré je možné zaistiť na zaisťovateľskom trhu. Poistenie kryje predovšetkým komerčné rizika s možnosťou politického pripoistenia:

  • komerčné riziká – sú spojené so zlou finančnou situáciou, insolventnosťou alebo bankrotom kupujúceho, prípadne jeho nevôľou dodržať svoje zmluvné platobné záväzky;
  • politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu a iné.


Koľko to bude stáť?

Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov ako krajina zahraničného kupujúceho, charakter zahraničného kupujúceho, dĺžka kontraktu, spôsob zabezpečenia platieb, odklad platieb. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?
V prípade jednorazovej poistnej zmluvy hradí exportér poistné dopredu t.j. ešte pred expedíciou tovaru. V prípade revolvingových (opakovaných) dodávok hradí exportér poistné obvykle do 14 dní na základe hlásenia o vývoze za predchádzajúci mesiac.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.