SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí (Produkt I)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie?
Poistenie je vhodné predovšetkým pri investovaní väčších finančných objemov a dlhodobejších investíciách.


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Dĺžka poistenia sa odvíja od dĺžky investície. Štandardne ide o dlhodobejší záväzok investora, kde je doba investície dlhšia ako 3 roky. 


Aké sú základné podmienky poistenia?

  • Ide o novú investíciu alebo investíciu do majetkového podielu v už existujúcej spoločnosti alebo investíciu do pracovného kapitálu pre podporu obchodnej expanzie spoločnosti.
  • Ide o dlhodobý zámer investora, teda najmenej 3 roky.
  • Zisky spoločnosti sú závislé iba na výkonoch zahraničnej spoločnosti a na výnosoch z investície.
  • Investícia je zriadená v súvislosti s existujúcim právnym poriadkom hostiteľského štátu a investor a zahraničná spoločnosť získali potrebné povolenie administratívnych orgánov hostiteľského štátu.
  • Spoluúčasť na poistnom plnení predstavuje minimálne 2,5 %.


A čo dopad na životné prostredie a sociálne vplyvy prípadu?
EXIMBANKA SR rešpektuje svoje medzinárodné záväzky. Z toho dôvodu pri projektoch s dĺžkou splatnosti úveru nad 2 roky preto posudzujeme ich vplyv na životné prostredie a dodržiavanie ľudských práv projektom dotknutých komunít. Vyhodnocovanie sa začína predložením exportérom vyplneného dotazníka, ktorý je prílohou k žiadosti o poistenie. Po určení závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie Váš projekt zaradíme do jednej z troch kategórií (A, B, C) a na základe toho rozhodneme, či vývoz bude posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na životné prostredie.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t. j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

  • nemožnosť transferu úhrad do SR;
  • vyvlastnenie zahraničnej spoločnosti;
  • politické násilné činy – vojna, revolúcia, občianske nepokoje, teroristické útoky a iné.


Koľko to bude stáť?

Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov ako krajina investície, charakter investície, dĺžka  trvania investície, spôsob zabezpečenia investície, spoluúčasť investora a podobne. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený jednorazovo vopred. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.