SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie akreditívu (Produkt L)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie akreditívu (Produkt L)
Poistenie je vhodné pri platbách s využitím potvrdeného dokumentárneho akreditívu.


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Dĺžka poistenia sa odvíja od dĺžky trvania akreditívu, ktorá spravidla nepresiahne 24 mesiacov. 


Aké sú základné podmienky poistenia?

  • Odklad platby pri akreditíve spravidla nepresiahne 12 rokov.
  • Poistenie sa týka maximálne 85 % hodnoty akreditívu.
  • Financujúca banka sa podieľa na riziku nesplatenia úveru minimálne 15 % z hodnoty akreditívu.
  • Naším poslaním je okrem iného podporovať zamestnanosť a rozvoj produkčných kapacít na Slovensku. Z toho dôvodu je slovenský podiel na exporte dôležitým kritériom pri posudzovaní vášho projektu. 


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t. j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

  • politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. vojna alebo iný ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, štrajky, revolúcie, znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu, diskriminačné opatrenia vlády a iné. Zahŕňajú sa tu aj prírodné katastrofy ako povodne alebo zemetrasenia.
  • komerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky najmä z dôvodu platobnej neschopnosti príp. platobnej nevôle kupujúceho.


Koľko to bude stáť?
Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov, akými sú napr. výška poistenej pohľadávky a výška spoluúčasti Vašej banky, ktorá potvrdzuje akreditív. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený (banka) jednorazovo vopred. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.