SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

eMSP - Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu proti komerčným a politickým rizikám

Produkt je určený pre cieľovú skupinu vývozcov – malých a stredných podnikateľov (ďalej MSP), ktorí zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 10 miliónov EUR.

Cieľom produktu je zvýšenie dostupnosti poistenia pre klienta, zjednodušenie a urýchlenie postupov pri poisťovaní pohľadávok vývozcu proti riziku nezaplatenia využitím elektronického prístupu a komunikácie cez InfoPortál.

Poistenie kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia vývozných aj tuzemských pohľadávok súkromnými kupujúcimi.

Pri poistení krátkodobých pohľadávok vývozcu proti komerčným a politickým  rizikám má vývozca poistené komerčné riziká (platobná neschopnosť,  platobná nevôľa) a súčasne je pri vývozných pohľadávkach možné dohodnúť k poisteniu komerčných rizík i pripoistenie proti politickým rizikám (tzv. teritoriálne riziká). Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté výhradne komerčné riziká (platobná neschopnosť, platobná nevôľa).

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.