SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

B - Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti politickým rizikám (neobchodovateľné riziká)

Poistenie sa týka vývozu tovarov a služieb, pri ktorom vývozca poskytuje zahraničnému kupujúcemu dodávateľský úver s dĺžkou odkladu platieb do dvoch rokov. Poistenie kryje riziká spojené s politickými udalosťami alebo administratívnymi zásahmi v krajine zahraničného kupujúceho alebo v tretej krajine, ktoré majú povahu vyššej moci a spôsobia nesplnenie si záväzkov kupujúcim.

Poisteným je vývozca a poistné plnenie obdrží poistený, v prípade vinkulácie poistného plnenia jeho financujúca banka.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.