SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

ABT - Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia

 
Poistné sadzby nie sú verejné, informácie poskytujú obchodní pracovníci banky
 
Poistenie kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia vývozných aj tuzemských pohľadávok súkromnými kupujúcimi.
 
Pri poistení krátkodobého vývozného dodávateľského úveru má vývozca poistené komerčné riziká (platobná neschopnosť,  platobná nevôľa) a súčasne je pri vývozných pohľadávkach možné dohodnúť k poisteniu komerčných rizík i pripoistenie proti politickým rizikám (tzv. teritoriálne riziká).
 
Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté výhradne komerčné riziká (platobná neschopnosť, platobná nevôľa).
 
Poisteným je vývozca, ktorý predkladá poisťovateľovi k poisteniu kúpnu zmluvu na úver obvykle kratší ako 1 rok, maximálne však do 2 rokov.
 
Dĺžka dodávateľského úveru vyplýva z uzatvoreného kontraktu/zmluvy a predstavuje ju splatnosť faktúr za dodávku vyjadrená v dňoch, počnúc od dátumu vystavenia faktúry.
 
Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré vzniknú v zahraničí, pri tuzemských pohľadávkach na území Slovenskej republiky, a nevzťahuje sa na pohľadávky, ktoré majú byť zaplatené pred odoslaním tovaru.
Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.