SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Poistné produkty

Poistné produkty

Aktuálne: Novinka v "Poistení krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (produkt A, B)"

 

EXIMBANKA SR môže poistiť aj riziká, ktoré žiadna komerčná poisťovňa nepoistí.

Prostredníctvom poistných produktov EXIMBANKY SR je možné eliminovať riziká (komerčné, politické, resp. kombinované) neplatenia zo strany zahraničných dlžníkov, kde práve najčastejšími príčinami neuhrádzania pohľadávok je platobná nevôľa alebo platobná neschopnosť zahraničného kupujúceho. Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté komerčné riziká.

 

Prehľad poistných produktov EXIMBANKY SR
Produkty odboru poistenia obchodovateľného rizika ABT - Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru (viac info)
eMSP - Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu (viac info)
Produkty poistenia neobchodovateľného rizika AB - Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (viac info)
C - Poistenie vývozných dodávateľských úverov (viac info)
D - Poistenie vývozných odberateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (viac info)
E - Poistenie výrobného rizika (viac info)
F - Poistenie úveru na financovanie výroby určenej na vývoz (viac info)
I - Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí (viac info)
Ik - Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí (viac info)
L - Poistenie akreditívu (viac info)
Z - Poistenie záruk (viac info)
Zvýhodnené úvery - obchodne viazaná pomoc (viac info)

 

Sprievodcu Rámcovou zmluvou a tipy ako pracovať s Infoportálom, v ktorom si môžete spravovať limity z pohodlia Vašej kancelárie, či domova nájdete tu:

Stiahnite si Sprievodcu k Rámcovej poistnej zmluve

 

Podporu exportu poľnohospodárskych komodít môže EXIMBANKA SR od 1.1.2018 výlučne so splatnosťami do 18 mesiacov

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.