SKDomov ENHome     linkedin
Poistné produkty

Poistné produkty

 

EXIMBANKA SR môže poistiť aj riziká, ktoré žiadna komerčná poisťovňa nepoistí.

Prostredníctvom poistných produktov EXIMBANKY SR je možné eliminovať riziká (komerčné, politické, resp. kombinované) neplatenia zo strany zahraničných dlžníkov, kde práve najčastejšími príčinami neuhrádzania pohľadávok je platobná nevôľa alebo platobná neschopnosť zahraničného kupujúceho. Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté komerčné riziká.

 

Prehľad poistných produktov EXIMBANKY SR
Produkty odboru poistenia obchodovateľného rizika ABT - Poistenie pohľadávok - KLASIK  (viac info)
eMSP - Poistenie pohľadávok - MINI  (viac info)
Produkty poistenia neobchodovateľného rizika AB - Poistenie pohľadávok do 2 rokov (viac info)
C - Poistenie pohľadávok nad 2 roky (viac info)

D - Poistenie odberateľských úverov (viac info)

    - Poistenie zvýhodnených vývozných úverov (viac info)

E - Poistenie výrobného rizika (viac info)
F - Poistenie predexportného úveru (viac info)
I - Poistenie investície proti politickým rizikám (viac info)
Ik - Poistenie úveru na investíciu v zahraničí (viac info)
L - Poistenie akreditívu (viac info)
Z - Poistenie záruk (viac info)

 

Sprievodcu Rámcovou zmluvou a tipy ako pracovať s Infoportálom, v ktorom si môžete spravovať limity z pohodlia Vašej kancelárie, či domova nájdete tu:

Stiahnite si Sprievodcu k Rámcovej poistnej zmluve

 

Podporu exportu poľnohospodárskych komodít môže EXIMBANKA SR od 1.1.2018 výlučne so splatnosťami do 18 mesiacov

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.