SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Zmenkový úver na pohľadávky z vývozu - krátkodobý, strednodobý a dlhodobý

Zmenkový úver na pohľadávky z vývozu - krátkodobý, strednodobý a dlhodobý

EXIMBANKA SR poskytuje finančné prostriedky na podporu vývozných aktivít (na základe vývozného kontraktu medzi vývozcom a zahraničným odberateľom) vývozcu poskytovaním strednodobých a dlhodobých zmenkových úverov na pohľadávky z vývozu formou eskontu zmenky vystavenej vývozcom na rad EXIMBANKY SR s doložkou bez protestu, na ktorej môže byť uvedený ako zmenkový ručiteľ bonitná banka alebo bonitný podnikateľský subjekt.

Výhody pre exportéra

  • Vstup na rizikovejšie teritóriá s preverenými odberateľmi alebo na teritóriá s nižším rizikom a nepreverenými odberateľmi, kombinácia poistenia a financovania skracuje a zjednodušuje cestu k peniazom z exportu.
  • Úver umožňuje predĺžiť lehoty splatnosti faktúr, čo pre kupujúceho znamená dodávateľský úver, ktorého výhody sú markantné hlavne na teritóriách s vyššou úrokovou mierou v porovnaní z krajinou exportéra (Slovenskom).
  • Výška úveru závislá od výšky poistného limitu bez akýchkoľvek iných možných obmedzujúcich faktorov.
  • Riziko obchodného prípadu smerované primárne na poisteného zahraničného odberateľa.
  • Bez administratívnych poplatkov.


Ako to fungujeZmenkový úver na pohľadávky z vývozu - strednodobý a dlhodobý 

  Legenda ku schéme
1. Vývozný kontrakt
Exportér uzatvorí kontrakt alebo prijme potvrdenú objednávku a vyvezie tovar alebo službu.
2. Poskytnutie úveru na pohľadávky z vývozu
EXIMBANKA SR poskytne úver na prefinancovanie pohľadávky z vývozu do výšky vývoznej faktúry alebo sady faktúr, znížený o spoluúčasť podľa poistnej zmluvy (spravidla 10 % - 15 %).
3. Splácanie úveru
Splácanie úveru priamo na účet EXIMBANKY SR alebo na účet exportéra vedený v EXIMBANKE SR z úhrad od zahraničného kupujúceho podľa termínov splatností vývozných faktúr. Po úhrade je rozdiel medzi úverom a platbou od zahraničného odberateľa (spoluúčasť mínus úroky) zasielaný exportérovi.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.