SKDomov ENHome     linkedin
Úver z úverovej linky EIB

Úver z úverovej linky EIB

Úvery poskytované z úverovej linky EIB („Úver EIB“) sú určené pre MSP (zamestnávajúce menej ako 250 zamestnancov) a MID-CAPS (zamestnávajúce od 250 do 3 000 zamestnancov) na podporu investičných projektov a prevádzkového kapitálu. EXIMBANKA SR uzatvorila zmluvu o úvere s Európskou investičnou bankou (EIB), ktorej účelom je podpora malých a stredných podnikov („MSP“) a stredne veľkých podnikov („MID-CAPS“)

Zvýhodnené financovanie z finančných prostriedkov EIB reprezentuje zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru znížená minimálne o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.

Podmienky Úveru EIB:

  • Úver EIB je určený pre subjekty podnikajúce na Slovensku alebo v iných členských štátoch Európskej únie
  • ak výška projektových nákladov nepresahuje 25 mil. EUR, Úver EIB je možné poskytnúť klientom MSP a MID-CAPS až do výšky 100 % príslušného financovania, maximálne však do výšky 12,5 mil. EUR
  • ak je výška projektových nákladov v rozpätí od 25 mil. EUR do 50 mil. EUR, Úver EIB je možné poskytnúť iba klientom MID-CAPS, a to maximálne do výšky 50 % príslušných projektových nákladov
  • maximálna akceptovaná doba implementácie projektu predstavuje 3 roky
  • minimálna splatnosť úveru je 180 dní, maximálna splatnosť je 7 rokov

Projekty financované z úverovej linky EIB musia zároveň spĺňať všetky podmienky financovania stanovené EXIMBANKOU SR.

Na tomto mieste nájdete podrobnejšie informácie o podmienkach pre Úver EIB.

Prehľad produktov na podporu exportu z úverovej linky EIB
Úver na technológiu (viac info)
Úver na investíciu v zahraničí (viac info)
Predexportný úver (viac info)
Financovanie pohľadávok (viac info)

 

Chceli by ste zistiť viac o možnostiach financovania z úverovej linky EIB? Budeme radi, ak nás kontaktujete: financovanie@eximbanka.sk / +421 911 049 019

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.