SKDomov ENHome     linkedin

Úver na podporu udržania prevádzky – "COVID úver"

EXIMBANKA SR pozastavila prijímanie nových žiadostí o poskytnutie Úveru na podporu udržania prevádzky - COVID úver z dôvodu naplnenia finančnej kapacity určenej pre túto formu podpory.

S účinnosťou od 27. apríla 2020 EXIMBANKA SR začína prijímať žiadosti o poskytnutie prevádzkového úveru na podporu preklenutia negatívnych ekonomických dopadov spôsobených výskytom ochorenia COVID-19. Úver sa poskytuje za zvýhodnených podmienok a je určený pre spoločnosti zo segmentu malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom tohto úveru je podporiť udržanie prevádzky a zamestnanosti MSP, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Pri splnení podmienok poskytnutia tak podnikatelia môžu získať bezúročný úver.  

Aká môže byť výška poskytnutého úveru?

Celková výška úveru môže byť od 100 000,- EUR do 500 000,- EUR a zároveň maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019.

Kto môže byť príjemcom tohto úveru? 

Malí a strední podnikatelia (MSP), ktorí vrámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity a vykonávajú svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o COVID úver. 

 

 

 

VIDEO Manuál - Ako vyplniť Žiadosť o poskytnutie úveru na podporu udržania prevádzky – COVID úver

V prípade záujmu o vyplnenie žiadosti o úver Vám odporúčame zaslať Vašu požiadavku na coviduver@eximbanka.sk.  Žiadosť zasielame následne po preverení opodstatnenosti Vašej požiadavky na úver z dôvodu splnenia základných parametrov.

Viac informácií o podmienkach a parametroch

Schéma pomoci de minimis

V prípade záujmu o poskytnutie úveru nás kontaktujte na coviduver@eximbanka.sk .

Dopyty o poskytnutie úveru odporúčame zaslať na vyššie uvedený email, EXIMBANKA SR bude so záujemcami o úver komunikovať výlučne elektronicky.

 

Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.