SKDomov ENHome     linkedin
Úver na investíciu v zahraničí

Úver na investíciu v zahraničí

Úver na financovanie dlhodobých finančných potrieb vývozcu na realizáciu zahraničnej investície (zriadenie dcérskej spoločnosti, spoločného podniku alebo kúpa podielu v existujúcej zahraničnej spoločnosti) alebo jej rozšírenie v krajine vývozu formou zvýšenia investičného alebo obežného majetku.


Výhody pre exportéra

  • Vstup na zahraničné trhy formou založenia dcérskej spoločnosti alebo spoločného podniku s lokálnym partnerom poznajúcim trh alebo akvizíciou existujúceho podniku na danom teritóriu.
  • Rozšírenie kvalitatívnej alebo kvantitatívnej úrovne produkcie na danom teritóriu.
  • Blízkosť trhu, flexibilita výrobného programu a adaptabilnosť produktového portfólia.


Ako to fungujeÚver na financovanie investície v zahraničí 

  Legenda ku schéme
1. Investícia
Exportér uzatvorí zmluvu, na základe ktorej zrealizuje investíciu v zahraničí.
2. Poskytnutie úveru na realizáciu investície
EXIMBANKA SR poskytne exportérovi finančné prostriedky na realizovanie investície.
3. Splácanie úveru
Splácanie úveru primárne zo ziskov plynúcich exportérovi od jeho zahraničnej spoločnosti.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.