SKDomov ENHome     linkedin

Refinančný úver

Refinancovanie potrieb vývozcu zrealizované prostredníctvom komerčných bánk formou trojstranného zmluvného úverového vzťahu. Týka sa len krátkodobých vývozných prevádzkových úverov, úverov na investíciu v zahraničí, vývozných odberateľských úverov a  investičných dovozných úverov na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry.


Výhody pre exportéra

  • Refinancovanie úveru, ktorý poskytla alebo poskytne komerčná banka znamená optimalizáciu úrokových nákladov a stabilizáciu úverového vzťahu s komerčnou bankou vďaka odstráneniu nákladov na likviditu, ktoré bývajú súčasťou úrokovej marže komerčných bánk (týka sa refinančných úverov nad 2 roky).
  • Možnosť refinancovania vývozných odberateľských úverov poskytovaných komerčnými bankami do zahraničia vytvára priestor pre úpravu ceny kontraktu v prospech slovenského exportéra.


Ako to fungujeRefinančné úvery na podporu vývozu 

  Legenda ku schéme
1. Schválenie úveru pre exportéra
Schválenie limitu pre financovanie exportéra komerčnou bankou
2. Uzatvorenie zmluvy o refinančnom úvere
Vznik úverového vzťahu medzi Exportérom, komerčnou bankou a EXIMBANKOU SR formou trojstrannej alebo súslednej dvojstrannej zmluvy (Exportér – komerčná banka – EXIMBANKA SR) alebo (Exportér – komerčná banka) a následne (komerčná banka – EXIMBANKA SR)
3. Čerpanie refinančného úveru oproti preukázanému účelu
Podľa účelu sa rozlišuje medzi refinančnými úvermi na financovanie exportnej prevádzky (vývozné pohľadávky a zásoby) do dvoch rokov, refinančnými úvermi na refinancovanie úveru na investíciu v zahraničí nad tri roky, refinančnými úvermi na vývozné odberateľské úvery nad dva a do 7 rokov, ako aj refinančnými úvermi na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry. Každý druh refinančného úveru predpokladá zdokladovanie účelu jeho poskytnutia.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.