SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Refinančné úvery na podporu vývozu

Refinančné úvery na podporu vývozu

Refinancovanie potrieb vývozcu zrealizované prostredníctvom komerčných bánk formou trojstranného zmluvného úverového vzťahu. Týka sa len krátkodobých vývozných prevádzkových úverov, úverov na investíciu v zahraničí, vývozných odberateľských úverov a  investičných dovozných úverov na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry.


Výhody pre exportéra

  • Refinancovanie úveru, ktorý poskytla alebo poskytne komerčná banka znamená optimalizáciu úrokových nákladov a stabilizáciu úverového vzťahu s komerčnou bankou vďaka odstráneniu nákladov na likviditu, ktoré bývajú súčasťou úrokovej marže komerčných bánk (týka sa refinančných úverov nad 2 roky).
  • Možnosť refinancovania vývozných odberateľských úverov poskytovaných komerčnými bankami do zahraničia vytvára priestor pre úpravu ceny kontraktu v prospech slovenského exportéra.


Ako to fungujeRefinančné úvery na podporu vývozu 

  Legenda ku schéme
1. Schválenie úveru pre exportéra
Schválenie limitu pre financovanie exportéra komerčnou bankou
2. Uzatvorenie zmluvy o refinančnom úvere
Vznik úverového vzťahu medzi Exportérom, komerčnou bankou a EXIMBANKOU SR formou trojstrannej alebo súslednej dvojstrannej zmluvy (Exportér – komerčná banka – EXIMBANKA SR) alebo (Exportér – komerčná banka) a následne (komerčná banka – EXIMBANKA SR)
3. Čerpanie refinančného úveru oproti preukázanému účelu
Podľa účelu sa rozlišuje medzi refinančnými úvermi na financovanie exportnej prevádzky (vývozné pohľadávky a zásoby) do dvoch rokov, refinančnými úvermi na refinancovanie úveru na investíciu v zahraničí nad tri roky, refinančnými úvermi na vývozné odberateľské úvery nad dva a do 7 rokov, ako aj refinančnými úvermi na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry. Každý druh refinančného úveru predpokladá zdokladovanie účelu jeho poskytnutia.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.