SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Priamy úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov

Priamy úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov

EXIMBANKA SR poskytne účelovo viazané finančné prostriedky na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu


Výhody pre exportéra

  • Výška úveru a podmienky poskytnutia úveru sa určujú v nadväznosti na vývozný kontrakt.
  • Financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiasiach s realizáciou vývozného kontraktu vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.


Ako to fungujeÚver na podporu vývozu do dvoch rokov

  Legenda ku schéme
1. Vývozný kontrakt
Exportér uzatvorí kontrakt, na základe ktorého požiada EXIMBANKU SR o jeho prefinancovanie.
2. Poskytnutie úveru na podporu vývozu
EXIMBANKA SR poskytne exportérovi účelovo viazaný úver na na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.
3. Splácanie úveru 
Splácanie úveru exportérom v nadväznosti na pripísanie platieb z vývozného kontraktu od zahraničného kupujúceho.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.