SKDomov ENHome     linkedin

Predexportný úver

EXIMBANKA SR poskytne účelovo viazané finančné prostriedky na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu


Výhody pre exportéra

  • Výška úveru a podmienky poskytnutia úveru sa určujú v nadväznosti na vývozný kontrakt.
  • Financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiasiach s realizáciou vývozného kontraktu vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.


Ako to fungujeÚver na podporu vývozu do dvoch rokov

  Legenda ku schéme
1. Vývozný kontrakt
Exportér uzatvorí kontrakt, na základe ktorého požiada EXIMBANKU SR o jeho prefinancovanie.
2. Poskytnutie predexportného úveru
EXIMBANKA SR poskytne exportérovi účelovo viazaný úver na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.
3. Splácanie úveru 
Splácanie úveru exportérom v nadväznosti na pripísanie platieb z vývozného kontraktu od zahraničného kupujúceho.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.