SKDomov ENHome     linkedin
Platobné bankové záruky

Platobné bankové záruky

Prostredníctvom platobnej záruky EXIMBANKA SR ručí za záväzok príkazcu platiť beneficientovi a tento záväzok má väzbu na platobnú podmienku zahraničného kontraktu resp. podmienky poskytnutého bankového úveru týkajúce sa splácania jeho istiny a úroku.

Príkazca žiadateľ o vystavenie bankovej záruky (podnikateľský subjekt so sídlom a miestom podnikania na území SR, ktorý vyrába, resp. vyváža tovary určené na vývoz alebo poskytuje služby určené na vývoz, alebo investuje v zahraničí)
Beneficient beneficientom platobnej záruky za platobnú podmienku je zahraničný resp. tuzemský subjekt, resp. banka vystavujúca platobnú záruku (v prípade vystavenia protizáruky). V prípade vystavenia platobnej záruky za úver (za vývozné financovanie resp. na technológiu) je beneficientom záruky financujúca banka, leasingová spoločnosť resp. priamo dodávateľ technológie


 

Druhy platobných bankových záruk
Záruka za platobnú podmienku Záruka za úhrady za dodávky tovaru pre vývozcu na splnenie vývozného kontraktu.  
Záruka za úver Záruka za úver určený na financovanie vývozu alebo financovanie technológie poskytnutý bankou, leasingovou spoločnosťou alebo dodávateľom technológie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.