SKDomov ENHome     linkedin

Odberateľský úver

Financovanie zahraničného kupujúceho za účelom podpory vývozu slovenských podnikateľských subjektov. Úver je poskytnutý zahraničnému kupujúcemu (dlžníkovi) alebo zahraničnej banke na úhradu záväzkov voči slovenskému exportérovi. Tento úver môže byť použitý na kúpu tovarov/služieb alebo investičných celkov a podľa toho sa delia na krátkodobé (do 2 rokov) a dlhodobé (do 8,5 roka). Pri úveroch so splatnosťou nad 2 roky sa podmienky financovania riadia Konsenzom OECD.


Výhody pre exportéra

  • Presadenie sa s výrobkami alebo službami na zahraničnom teritóriu vďaka úveru, ktorý umožní zahraničnému obchodnému partnerovi zaplatiť exportérovi podľa zmluvne dohodnutých podmienok.
  • Možnosť lacnejšieho financovania pre zahraničného kupujúceho v porovnaní s financovaním na lokálnom trhu.
  • Možnosť účasti na projektoch, ktoré bez odberateľského úveru nie sú uskutočniteľné.


Ako to fungujeVývozný odberateľský úver

  Legenda ku schéme
1. Vývoz
Exportér zrealizuje vývoz na základe vývozného kontraktu v zmysle dohodnutých platobných podmienok.
2a. Poskytnutie priameho odberateľského úveru
EXIMBANKA SR poskytne zahraničnému kupujúcemu odberateľský úver, ktorý bude použitý výlučne na úhrady za dodávky exportéra.
2b. Poskytnutie nepriameho odberateľského úveru
EXIMBANKA SR poskytne banke zahraničného kupujúceho odberateľský úver, ktorý bude použitý výlučne na úhrady za dodávky exportéra.
3. Realizácia platieb
EXIMBANKA SR uhrádza exportérovi platby spôsobom a v termínoch dohodnutých vo vývoznom kontrakte.
4a.
Splatenie úveru zahraničným kupujúcim
Vyrovnanie záväzkov zahraničného kupujúceho voči EXIMBANKE SR.
4b. Splatenie úveru bankou zahraničného kupujúceho
Vyrovnanie záväzkov banky zahraničného kupujúceho voči EXIMBANKE SR.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.