SKDomov ENHome     linkedin
Neplatobné bankové záruky

Neplatobné bankové záruky

Prostredníctvom neplatobnej bankovej záruky EXIMBANKA SR ručí za záväzok splniť kvalitatívne alebo kvantitatívne podmienky kontraktu zo strany príkazcu voči beneficientovi bankovej záruky. Neplatobné bankové záruky slúžia na zabezpečenie nárokov importéra voči exportérovi, že budú splnené podmienky kontraktu alebo mu bude vrátená predplatba ak tovar nebude exportérom v dohodnutom termíne dodaný.

 

Príkazca žiadateľ o vystavenie bankovej záruky (podnikateľský subjekt so sídlom a miestom podnikania na území SR, ktorý vyrába, resp. vyváža tovary určené na vývoz alebo poskytuje služby určené na vývoz, alebo investuje v zahraničí)
Beneficient príjemca bankovej záruky - zahraničný odberateľ, t. j. podnikateľ so sídlom a miestom podnikania mimo územia SR, resp. banka vystavujúca neplatobnú záruku (v prípade vystavenia protizáruky)


 

Druhy neplatobných bankových záruk
Záruka za ponuku Záruka za ponuku, ktorú vyžaduje vypisovateľ medzinárodnej verejnej súťaže (tendra).
Záruka za dobré prevedenie Zabezpečuje dodržanie kvalitatívnych a kvantitatívnych podmienok, dohodnutých vo vývoznom kontrakte.
Záruka za vrátanie platby vopred Zabezpečuje zahraničnému odberateľovi vrátenie akýchkoľvek platieb vyplatených vývozcovi vopred.
Záruka za zádržné Zabezpečuje zahraničnému odberateľovi vrátenie zádržného.
Záruka za záručnú dobu Záruka vystavovaná za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných chýb a nedostatkov vývozcom.

 
Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.