SKDomov ENHome     linkedin

Investičný úver

EXIMBANKA SR poskytne exportérovi investičný úver na modernizáciu technologickej základne, pričom jeho použitie súvisí s výrobou tovarov určených na vývoz. Úver sa poskytuje do výšky 85 % z nákladov na nákup alebo na modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry určenej pre výrobu na vývoz, s možnosťou preplatenia faktúr nie starších ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru. Splatnosť úveru do 7 rokov.


Výhody pre exportéra

  • Obstaranie alebo modernizácia technológie za účelom rozšírenia alebo zefektívnenia výroby tovarov určených na vývoz.
  • Možnosť konkurovať výrobcom s porovnateľnou technologickou bázou na nových exportných teritóriách.
  • Zvýšenie exportu s vyššou mierou pridanej hodnoty.


Ako to fungujeÚver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry

  Legenda ku schéme
1. Vývozný kontrakt
Exportér uzatvorí alebo má uzatvorený vývozný kontrakt, ktorého realizácia predpokladá investíciu do technológie.
2. Poskytnutie investičného úveru
EXIMBANKA SR poskytne exportérovi úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry s možnosťou preplatenia faktúr nie starších ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.
3. Splácanie úveru
Exportér realizuje splátky úveru podľa dohody.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.