SKDomov ENHome     linkedin
Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív je zabezpečovací a platobný nástroj zaisťujúci platbu dodávateľovi bankou odberateľa. Ide o záväzok banky odberateľa zaplatiť za dodaný tovar alebo službu v prípade, že dodávateľ splní podmienky stanovené dokumentárnym akreditívom.  

 

Môže slúžiť na zabezpečenie platieb u takmer všetkých typov obchodných kontraktov.

Vhodnou voľbou podmienok dokumentárneho akreditívu je možné minimalizovať riziká v zahraničnom obchode. Zvlášť pri obchodovaní s novými obchodnými partnermi, prípadne s partnermi z krajín so zvýšeným hospodársko-politickým rizikom.

 

Výhody pre dodávateľa:

  • zabezpečenie platobného rizika odberateľa
  • záruka, že banka bude konať len v súlade s podmienkami dokumentárneho akreditívu a žiadna strana nezmení a nezruší podmienky v ňom stanovené bez súhlasu všetkých zúčastnených strán
  • istota, že v prípade splnenia podmienok dokumentárneho akreditívu, za dodaný tovar alebo službu banka odberateľa zaplatí
  • ošetrenie rizika neprevzatia tovaru odberateľom
  • vystavenie dokumentárneho akreditívu uľahčí dodávateľovi prístup k predexportného financovaniu.

 

EXIMBANKA SR Vám ponúka:

  • avizovanie dokumentárneho akreditívu vystaveného vo Váš prospech
  • kontrolu dokumentov prezentovaných pod dokumentárnym akreditívom
  • poradenstvo pred uzavretím obchodného kontraktu, prípadne návrh vhodnej platobnej podmienky na zabezpečenie alebo financovanie Vašich zahraničných kontraktov.
Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.