SKDomov ENHome     linkedin

Bankové záruky

Bankové záruky patria medzi bankové zabezpečovacie nástroje v medzinárodnom obchode. Bankové záruky sú zaisťovacím a ručiteľským nástrojom.

Banková záruka je písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej čiastky podľa obsahu záručnej listiny, ak tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo nebudú splnené iné podmienky v záručnej listine.

Plnenie bankovej záruky je vždy uskutočnené v peňažnej forme, vrátane prípadov, kedy ide o nepeňažný záväzok vyplývajúci z riadneho splnenia podmienok zmluvy (v prípade neplatobných záruk vystavovaných za exportérov na splnenie podmienok kontraktu).

Vyberte si, o ktorý typ záruk máte záujem:

Platobné bankové záruky EXIMBANKY SR   Neplatobné bankové záruky EXIMBANKY SR

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.