SKDomov ENHome     facebook linkedin

Antikorona záruka

EXIMBANKA SR spúšťa ďalší program finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Záruka za úver poskytnutý komerčnou bankou –"Antikorona záruka" sa poskytuje prostredníctvom komerčných bánk. Vďaka týmto zárukám môžu podniky, ktorým kvôli pandémii chýba likvidita, získať úver z komerčných bánk za zvýhodnených podmienok. O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky banky alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR.

Aká je výška záruky a úroková sadzba pri týchto úveroch?

EXIMBANKA SR poskytuje záruky za úver v objeme od 2 - 20 miliónov €.

  • záruka vo výške 80 %
  • úroková sadzba 1,9 %

Finančná pomoc je poskytovaná vo forme:

  • záruka za úver poskytnutý komerčnou bankou
  • odpustenie poplatku za záruku za úver poskytnutý komerčnou bankou

Ako funguje "Antikorona záruka" za úver?

Úver schvaľuje a poskytuje komerčná banka, nie je naň nárok a získať ho nemôžu podniky, ktoré z hľadiska pravidiel štátnej pomoci bolo možné považovať za „podnik v ťažkostiach“ už pred pandémiou. Záruku schvaľuje EXIMBANKA SR a na jej poskytnutie nie je právny nárok.

Ako sa môžu finančné prostriedky z úveru so štátnou zárukou použiť?

  • financovanie investičných a prevádzkových výdavkov, vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov podnikov
  • financovanie investícií do dlhodobého hmotného majetku, ktorých účelom je nahradiť alebo zachovať existujúci dlhodobý hmotný majetok podniku

 Kde je možné úver s antikorona zárukou získať?

Všeobecná úverová banka https://www.vub.sk/
Tatra banka

https://www.tatrabanka.sk/

Slovenská sporiteľňa

https://www.slsp.sk/

Československá obchodná banka

https://www.csob.sk/

UniCredit Bank

https://www.unicreditbank.sk

Poštová banka

https://www.postovabanka.sk/

Oberbank

https://www.oberbank.sk/

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.