SKDomov ENHome RUдома
Bankové produkty

Bankové produkty

Pre firemných klientov sú určené produkty, ktorými EXIMBANKA SR aktívne podporuje vývoz výrobkov a služieb slovenských exportérov na zahraničné trhy. Hlavnými rozhodovacími kritériami pri poskytovaní úverov je úveruschopnosť žiadateľa o úver a vyhodnotenie projektov, na ktoré sa financovanie požaduje. Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí vychádza z výsledkov finančnej analýzy a zhodnotenia kvality zábezpeky.

Naše produkty sú určené veľkým podnikom, ako aj malým a stredným podnikom.


Všeobecné podmienky poskytnutia produktov:

  • vývozca podniká v danej oblasti minimálne po dobu 1 roka,
  • vývozca nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu,
  • vývozca nevykazuje trendy úpadku alebo zhoršujúcej sa situácie,
  • vývozca predloží žiadosť o požadovaný produkt ako aj ostatné podklady k žiadosti.

   

 

Prehľad nástrojov financovania exportu EXIMBANKOU SR
Priame úvery Vývozný odberateľský úver (viac info)
Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry (viac info)
Úver na financovanie investície v zahraničí (viac info)
Úver na podporu vývozu do dvoch rokov (viac info)
Úver na pohľadávky z vývozu - krátkodobý (viac info)
Zmenkový úver na pohľadávky z vývozu - strednodobý a dlhodobý (viac info)
Refinančné úvery Refinančný úver na podporu vývozu (viac info)
Záručné produkty Neplatobná banková záruka (viac info)
Platobná banková záruka (viac info)

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.