SKDomov ENHome     linkedin
Vyhľadávanie príležitostí a poradenstvo k rozvojovému financovaniu

Vyhľadávanie príležitostí a poradenstvo k rozvojovému financovaniu

EXIMBANKA SR sa stala kontaktným miestom pre podnikateľský sektor a poverením Ministerstva financií SR prevzala funkciu tzv. Private Sector Liaison Officer (PSLO) za Slovenskú republiku.

Kto je PSLO „Private Sector Liason Officer a aká je jeho úloha?

Hlavnou úlohou PSLO je budovať a rozvíjať kontakty medzi súkromným sektorom a medzinárodnými finančnými inštitúciami, vyhľadávať obchodné a investičné príležitosti pre slovenské firmy v rozvojových krajinách, poskytovať im poradenstvo ako sa lepšie angažovať do agendy rozvojovej spolupráce a zdieľať expertízu a know how.

Ako vám môže PSLO pomôcť pri presadzovaní sa na nových trhoch rozvojových krajín?

  • poradenstvom PSLO pomáha vyhľadávať príležitosti pre slovenské konzultačné firmy, ale aj dodávateľské a investičné spoločnosti
  • sprostredkovaním priameho kontaktu na relevantných zástupcov inštitúcií rozvojového financovania (Svetová banka, IBRD, EIB, atď.) pomáha PSLO vyhľadávať to pravé spojenie pre Váš exportný prípad

 

Máte záujem o pravidelné informácie o aktuálnych medzinárodných tendroch, novinkách a informáciách o možnostiach využívania nástrojov Svetovej banky?

Prosím vyplňte súhlas a zašlite nám ho na mail: international_relations@eximbanka.sk

 

EXIMBANKA SR patrí do oficiálnej skupiny viac ako 160 PSLO pôsobiacich vo svete, ktorá funguje pod hlavičkou Svetovej banky. Sieť členov PSLO funguje už viac ako 20 rokov a združuje organizácie z 98 krajín sveta.

V rámci tejto skupiny môžu členovia zdieľať svoje skúsenosti a best practices. PSLO taktiež každoročne organizujú obchodné misie pre podnikateľov so zameraním na vybraný sektor, alebo región a semináre o nových možnostiach zapojenia do rozvojových projektov na ktorých sa zúčastňujú aj experti z medzinárodných finančných inštitúcií.

Dohodnite si stretnutie
international_relations@eximbanka.sk

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.