SKDomov ENHome     linkedin
Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020

Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020

Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR (ďalej len "VEV") na obdobie 2014 – 2020 schválila Vláda SR na rokovaní dňa 12. 03. 2014 uznesením č. 107.  Pre účely kontroly implementácie stratégie VEV bol vytvorený monitorovací výbor, ktorého zloženie schválila Rada vlády SR na podporu exportu a investícií.

Prvá  monitorovacia  správa  o plnení  cieľov stratégie VEV bola spracovaná na základe podkladov členov monitorovacieho výboru, t. j. predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú zodpovedné za tvorbu a implementáciu stratégie VEV. Monitorovacia správa poskytuje informácie o plnení cieľov stratégie VEV v štyroch oblastiach a to obchodno-politické ciele, proinvestičné ciele, ciele v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce so zahraničím a ciele v oblasti jednotnej prezentácie SR. V súlade s prioritným zameraním stratégie VEV je monitorovacia správa zameraná predovšetkým na hodnotenie plnenia cieľov v oblasti podpory exportu, t. j. na obchodno-politické ciele.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.