SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Otvorené medzinárodné tendre

Otvorené medzinárodné tendre

EXIMBANKA SR pre Vás ako PSLO pravidelne vyhľadáva a vyberá zaujímavé tendre medzinárodných finančných inštitúcii, do ktorých sa môžu zapojiť aj slovenskí exportéri. Účasť na medzinárodných tendroch Vám môže pomôcť presadiť sa na nových trhoch a nájsť nových obchodných partnerov.  

 

Radi by ste dostávali informácie na mieru pre Vaše exportné ambície?  

Aby sme vedeli vyhľadávať príležitosti, ktoré reflektujú Vaše produktové portfólio, prosím, vyplňte krátky online formulár vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 

AKTUÁLNE OTVORENÉ TENDRE  

Výzva na podporu pri vykonávaní energetických analýz, zlepšovaní existujúcich nástrojov energetického modelovania a vývoji nových analytických možností

OECD vyhlasuje výzvu v mene Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na predkladanie ponúk s referenčným číslom RFQ_582. Cieľom je zapojenie jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb na podporu oddelenia Úradu pre energetické modelovanie (EMO) a divízie pre monitoring dopytu po energiách (EDO). Podpora sa zameriava na výkonnosť energetických analýz, zlepšovanie existujúcich nástrojov energetického modelovania a vývoj nových analytických možností. Výzva je rozdelená na 2 časti:

  1. zlepšenie existujúcich štruktúr energetických modelov a dátových procesov a súvisiace školenia pre zamestnancov IEA na podporu efektívnosti a robustnosti energetického modelovania a analýz v IEA.
  2. zlepšenie možností energetického modelovania a analýz, ktoré sa majú integrovať do produktov EDO.

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie v stredu 27. apríla 2022 o 18:00 hod.

 

OECD bude na realizáciu tohto verejného obstarávania využívať svoj portál elektronického obstarávania „Bravo Solution“. Odporúčame zaregistrovať sa na spomínaný elektronický portál verejného obstarávania v prípade záujmu o prístup k súvisiacim dokumentom a ďalším informáciám.

Pokyny, ako sa zaregistrovať na portáli Bravo Solutions, nájdete na tomto odkaze a na úvodnej stránke v časti „Supplier Guide“.

https://oecd.bravosolution.com

 

 

Výzva na predkladanie ponúk v oblasti telekomunikačných služieb

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) informovala o pripravovanom uverejnení výzvy na predkladanie ponúk v oblasti telekomunikačných služieb.

 

Technický rozsah tejto výzvy na predkladanie ponúk je poskytovanie týchto častí:

- časť 1. hlavný prístup na internet

- časť 2. záložný prístup na internet

- časť 3. telekomunikačné služby

- časť 4. mobilné interiérové pokrytie

- časť 5. priame telekomunikačné linky

- časť 6. služby mobilnej telekomunikácie

 

Organizačný a geografický rozsah zahŕňa ústredie OECD, jeho pobočky a pridružené organizácie:

- Agentúra pre jadrovú energiu (NEA)

- Medzinárodná energetická agentúra (IEA)

- Medzinárodné dopravné fórum (ITF)

- Poradný výbor pre obchod a priemysel (BIAC)

- Poradný výbor odborových zväzov (TUAC).

 

Uchádzači budú mať možnosť predložiť ponuku na ktorúkoľvek alebo všetky časti v rozsahu pôsobnosti.

V prípade tejto výzvy na predkladanie ponúk a akejkoľvek výslednej rámcovej zmluvy budú uvedené organizácie požadovať rovnakú úroveň podpory, monitorovania, bezpečnosti a administrácie, ktoré budú opísané v jednotlivých častiach a podčastiach.

OECD dokončuje zadávacie podmienky a plánuje zverejniť výzvu na predkladanie ponúk v polovici marca s termínom na predkladanie ponúk 6 týždňov po zverejnení. Vyzývame záujemcov, aby túto výzvu na predkladanie ponúk zohľadnili pri plánovaní zdrojov a práce.

Výzva na predkladanie ponúk bude uverejnená na platforme elektronického obstarávania OECD: http://oecd.bravosolution.com.

Potenciálnych uchádzačov vyzývame, aby sa zaregistrovali (ak ešte nie sú zaregistrovaní) a po zverejnení dostali súťažné podklady.

 

 

 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.