SKDomov ENHome     linkedin

Podujatia a workshopy 2019

Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku prostredníctvom EIB a pripravované produktové novinky EXIMBANKY SR na rok 2019 

Prvý zo série workshopov sa konal 31. januára v bratislavskom hoteli Devín a zaznamenal silnú a aktívnu účasť zo strany exportérov z celého Slovenska. Účastníci sa dozvedeli viac o formách čerpania úverov EXIMBANKY SR z úverovej linky EIB prostredníctvom konkrétnych produktov a o pripravovaných novinkách EXIMBANKY SR, ktoré exportérom pomôžu lepšie sa presadiť na zahraničných trhoch.

Tento workshop vychádza zo spolupráce s EIB, s ktorou sme podpísali úverovú  zmluvu v objeme 50 mil. €. Táto spolupráca sa zreálnila v podobe úverových produktov z úverovej linky EIB s výhodnými podmienkami pre exportérov. Vieme tak lepšie podporiť exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých podnikov zlepšením ich prístupu k zvýhodneným podmienkam financovania.

V tomto roku pripravila EXIMBANKA SR niekoľko noviniek, kde sa snaží zjednodušiť prístup exportérov k  produktom. Pri financovaní odloženej splatnosti, ktorú predstavuje jeden z najvyužívanejších produktov - Priamy úver na pohľadávky z vývozu, EXIMBANKA SR znížila administratívnu záťaž. Taktiež úvery a bankové záruky do 250 tisíc EUR majú zrýchlený schvaľovací proces a požaduje menej podkladov k žiadosti. EXIMBANKA SR pripravuje aj elektronizáciu vybraných služieb, kedy bude zabezpečená komunikácia s klientom prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu bez nutnosti fyzickej prítomnosti.

EXIMBANKA SR je aktuálne v procese získania štatútu oprávnenej inštitúcie Európskej komisie, ktorý bude oprávňovať EXIMBANKU SR priamo čerpať zdroje EU určené na rozvojové financovanie. Táto spolupráca umožní slovenským exportérom po prvýkrát získať prístup k prostriedkom EU určeným na financovanie projektov v rozvojových krajinách. Tieto prostriedky budú môcť v kombinácii s poistnými, bankovými a záručnými produktmi z portfólia EXIMBANKY SR využiť na realizáciu podnikateľských aktivít s rozvojovým aspektom v oprávnených  krajinách za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja týchto krajín.

 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.