SKDomov ENHome     linkedin

Exportné kluby

Čo je Exportný klub

Exportný klub poskytuje priestor pre neformálne stretávanie sa exportérov so zástupcami relevantných štátnych, ale aj komerčných finančných inštitúcií, ktoré sa vo svojej činnosti zaoberajú exportom a medzinárodným obchodom. Ide o poldennú akciu, ktorá pozostáva z odbornej diskusie, ako aj networkingu a neformálnych B2B rozhovorov počas popoludňajšieho rautu.

Pre koho je Exportný klub určený

Exportný klub je určený všetkým aktuálnym, ako aj potenciálnym exportérom, ktorí uvažujú o posune svojho biznisu za hranice Slovenska s primárnym zameraním na malé a stredné podniky, ale aj veľkých klientov. Exportný klub je svojim charakterom, zameraním a stupňom odbornosti určený pre manažérov a zástupcov malých, stredných, ale aj veľkých podnikov exportujúcich, alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska.

Čo je cieľom Exportného klubu

  • oboznámenie slovenských podnikateľov s možnosťami štátnej podpory exportu,
  • budovanie obchodných vzťahov EXIMBANKY SR so slovenskými exportérmi,
  • stretnutie exportérov s odborníkmi na problematiku exportu,
  • poskytovanie bezplatného poradenstva slovenským exportérom v oblasti legislatívnej, obchodnej, finančnej (priestor aj pre individuálnu konzultáciu),
  • prepájanie exportérov navzájom, aby spájali svoje sily a vzájomne si pomáhali.

Exportné kluby v roku 2017

Prvý tohtoročný Exportný klub sa konal  23. 05. 2017 v Bratislave.

Už tretí ročník odborného podujatia s názvom „Exportný klub“ sa konal 23. mája 2017 v Hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave s hlavnou témou „Zvýhodnené úvery na podporu exportu“ s cieľom objasniť princíp schémy obchodnej viazanej pomoci. Ďalšími témami boli najmä:  Poistenie exportných rizík a Bankové produkty na podporu exportu. Odborní hostia -  generálna riaditeľka sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR - Martina Kobilicová, riaditeľ odboru humanitárnej a rozvojovej pomoci p. Jaroslav Chlebo, Katarína Gašparovská - poverená vedením odboru Globálne transakčné bankovníctvo v Slovenskej sporiteľni, a. s., či zástupcovia z partnerskej organizácie SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) riaditeľ zahraničného odboru p. Tibor Buček a Michal Polgár, informovali exportérov o ďalších možnostiach štátnej podpory v oblasti financovania vývozu tovarov a služieb. Verena Macher-Valduga, riaditeľka odboru zvýhodnených úverov z rakúskej Exportno-úverovej agentúry OeKB (Oesterreichische Kontrollbank AG) prezentovala úspešnosť schémy obchodnej viazanej pomoci v podmienkach Rakúska.

Májového Exportného klubu sa zúčastnilo viac ako 60 odborníkov na export a zástupcov slovenských spoločností, ktoré svoju produkciu exportujú alebo o vývoze ešte len uvažujú.

Dôležitou súčasťou a pridanou hodnotou Exportných klubov sú aj diskusné panely, ktoré sú exportérmi veľmi vítané. Okrem diskutujúcich za EXIMBANKU SR (Silvia Gavorníková - riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov, Michal Demák - riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika), sa týchto diskusných panelov aktívne zúčastnili aj viacerí z pozvaných hostí.

Exportné kluby v roku 2016

EXIMBANKA SR odštartovala 2. marca 2016 druhý ročník odborných neformálnych stretnutí exportérov a odborníkov na export pod názvom Exportný klub v marci v Bystričke (okres Martin). Špecifikom tohto stretnutia bolo jeho zameranie na teritórium Číny. Druhý Exportný klub tohto roka sa konal 16. júna 2016 v Košiciach a zameriaval sa na teritórium Iránu.

Každého Exportného klubu sa zúčastnilo viac ako 60 odborníkov na export a zástupcov slovenských spoločností, ktoré svoju produkciu exportujú, alebo o vývoze ešte len uvažujú. 

Zástupcovia EXIMBANKY SR sa zakaždým snažia sprostredkovať exportérom čo najviac informácií aj prostredníctvom individuálneho poradenstva: "Osobný prístup oceňujú účastníci klubov asi najviac. Sprostredkovávame im informácie o produktoch a službách, poskytujeme široký priestor na vzájomnú diskusiu a v neposlednom rade k tomu prispieva aj celková dobrá atmosféra." povedala Ing. Mgr. Miriam Letašiová, vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR.

Exportné kluby v roku 2015

Séria neformálnych podujatí s názvom Exportný klub odštartovala na začiatku roka 2015. 

Prvý Exportný klub sa konal v marci v Hronseku (okres Banská Bystrica), druhé pokračovanie podujatia bolo zorganizované v júni v Košiciach. Posledný Exportný klub v roku 2015 sa uskutočnil začiatkom októbra v Trenčianskych Tepliciach. 

Každého z Exportných klubov sa zúčastnilo viac ako 50 exportérov. Nosnou témou prvého Exportného klubu bolo napomáhanie pri posune biznisu za hranice Slovenska a budovanie obchodných vzťahov. Druhý a tretí Exportný klub sa zameriaval na právne úskalila v medzinárodnom obchode a v čom vie byť nápomocná ekonomická diplomacia. 

Zástupcovia EXIMBANKY SR sa zakaždým snažia sprostredkovať exportérom čo najviac informácií aj prostredníctvom individuálneho poradenstva: "Osobný prístup oceňujú účastníci klubov asi najviac. Sprostredkovávame im informácie o produktoch a službách, poskytujeme široký priestor na vzájomnú diskusiu a v neposlednom rade k tomu prispieva aj celková dobrá atmosféra." povedala Ing. Mgr. Miriam Letašiová, vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.