SKDomov ENHome     linkedin
Výsledky hospodárenia

Výsledky hospodárenia

Rok Dátum Názov dokumentu
2023 k 30. 06. 2022

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2023 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2023 (.pdf)
2022 k 31. 12. 2022

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2022 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2022 (.pdf)
k 30. 06. 2022

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2022 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2022 (.pdf)
2021 k 31. 12. 2021

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2021 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2021 (.pdf)
k 30. 06. 2021

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2021 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2021 (.pdf)
2020 k 31. 12. 2020

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2020 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2020 (.pdf)
k 30. 06. 2020

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2020 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2020 (.pdf)
2019 k 31. 12. 2019

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2019 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2019 (.pdf)
k 30. 06. 2019

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2019 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2019 (.pdf)
2018 k 31. 12. 2018 Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2018 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2018 (.pdf)
k 30. 06. 2018

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2018 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2018 (.pdf)
2017 k 31. 12. 2017

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2017 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2017 (.pdf)
k 30. 06. 2017

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2017 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2017 (.pdf)
2016 k 31. 12. 2016

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2016 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2016 (.pdf)
k 30. 06. 2016

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2016 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2016 (.pdf)
2015 k 31. 12. 2015

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2015 (.pdf)

Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2015 (.pdf)
k 30. 06. 2015 Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2015 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2015 (.pdf)
2014 k 31. 12. 2014 Výkaz o finančnej situácii EXIMBANKY SR k 31. 12. 2014 (.pdf) Výkaz komplexného výsledku EXIMBANKY SR k 31. 12. 2014 (.pdf)
k 30. 06. 2014 Výkaz komplexného výsledku EXIMBANKY SR k 30. 06. 2014 (.pdf) Výkaz o finančnej situácii EXIMBANKY SR k 30. 06. 2014 (.pdf)
2013

k 31. 12. 2013

Výkaz komplexného výsledku EXIMBANKY SR k 31. 12. 2013 (.pdf) Výkaz o finančnej situácii EXIMBANKY SR k 31. 12. 2013 (.pdf)

k 30. 06. 2013

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2013 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2013 (.pdf)
2012

k 31. 12. 2012

Výkaz súhrnných ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2012 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2012 (.pdf)

k 30. 06. 2012

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2012 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2012 (.pdf)
2011

k 31. 12. 2011

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2011 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2011 (.pdf)

k 30. 06. 2011

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2011 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2011 (.pdf)
2010

k 31. 12. 2010

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2010 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2010 (.pdf)

k 30. 06. 2010

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2010 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2010 (.pdf)
2009

k 31. 12. 2009

Výročná správa za rok 2009 (.pdf) Účtovná závierka (.pdf)

k 30. 06. 2009

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2009 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2009 (.pdf)
2008

k 31. 12. 2008

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2008 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2008 (.pdf)

k 30. 06. 2008

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2008 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2008 (.pdf)
2007

k 31. 12. 2007

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 (.pdf)

k 30. 06. 2007

Výkaz ziskov a strát EXIMBANKY SR k 30. 06. 2007 (.pdf) Súvaha EXIMBANKY SR k 30. 06. 2007 (.pdf)
2005

 

Výsledky hospodárenia za rok 2005 (.pdf)
2003 - 2006

 

Informácia o činnosti EXIMBANKY SR v rokoch 2003 - 2006 (.pdf)

 EXI

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.