SKDomov ENHome     linkedin
Stratégia EXIMBANKY SR

Stratégia EXIMBANKY SR

Nová stratégia stanovuje smerovanie banky na roky 2022 – 2026. Hlavnou prioritou EXIMBANKY SR v nasledujúcom období je transformácia na modernú, flexibilnú, agilnú a pro-klientsky orientovanú inštitúciu, s primárnym cieľom podpory slovenských exportérov.

 

Medzi ďalšie priority stratégie patrí:

  • Rozšírenie teritoriálnej podpory exportu,
  • Granulácia produktového portfólia,
  • Odvetvová orientácia – rozšírenie angažovanosti na dynamické a progresívne odvetvia,
  • Prispôsobenie produktovej štruktúry,
  • Konsolidácia a zefektívňovanie interných procesov banky,
  • Posilnenie partnerstiev na medzinárodnej a domácej scéne,
  • Podpora zelených a udržateľných projektov a projektov s nižšou energetickou náročnosťou,
  • Efektívna a rýchla alokácia zdrojov z programov EÚ.

 

Prostredníctvom novej stratégie chce EXIMBANKA SR flexibilne reagovať na aktuálne trhové podmienky a geopolitickú situáciu. Stratégia sa opiera o štyri základné piliere: jednoduchosť, flexibilita, jedinečnosť a partnerstvo. Tieto piliere, resp. hodnoty odrážajú celkový prístup a sú previazané na interné procesy, celkové smerovanie banky a jej pozíciu voči partnerom a klientom.

Jednoduchosť - ponúkame a vyvíjame produkty a služby, ktoré sú jednoduché a zrozumiteľné,

Efektívnosť -  pružne reagujeme na dopyt, ponuku a zmenu trhových podmienok,

Jedinečnosť -  prinášame unikátne riešenia pre klientov,

Partnerstvo - zameriavame sa na potreby klientov, partnerov aj zamestnancov a budujeme s nimi dlhodobé, prosperujúce a korektné vzťahy.

 

                                                                

 

Hlavným cieľom pri uplatňovaní  našich hodnôt je vytvárať synergie v  externom i internom prostredí, kde v centre nášho záujmu je práve exportér a rast konkurencieschopnosti slovenských podnikov na zahraničných trhoch.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.