SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Orgány EXIMBANKY SR

Orgány EXIMBANKY SR

Orgánmi EXIMBANKY SR sú Rada banky, Dozorná rada a generálny riaditeľ. 

Rada banky je štatutárnym orgánom EXIMBANKY SR. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. Generálnou riaditeľkou a predsedníčkou Rady banky je Ing. Zuzana Kalivodová.

Rada banky
Predseda: Ing. Zuzana Kalivodová
Členovia: Ing. Pavol Tavač, MBA
Michaela McGuire, MBA, MIA

 

Dozorná rada
Predseda: Ing. Ivan Šramko
Členovia: Veronika Gmiterko, MBA
JUDr. Gabriel Havrilla
Ing. Július Jakab
Ing. Tomáš Meravý
Ing. Lenka Britvíková
Vladimír Vaňo, MBA

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.