SKDomov ENHome RUдома
Orgány EXIMBANKY SR

Orgány EXIMBANKY SR

Orgánmi EXIMBANKY SR sú Rada banky, Dozorná rada a generálny riaditeľ. 

Rada banky je štatutárnym orgánom EXIMBANKY SR. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. Generálnym riaditeľom je Ing. Dušan Keketi.

Rada banky
Predseda: Ing. Dušan Keketi (životopis)
Členovia: Ing. Jana Valkučáková
(životopis)
Ing. František Stacho (životopis)
Ing. Michal Kozáčik (životopis)
Člen Rady banky EXIMBANKY SR, ktorý nie je zamestnancom EXIMBANKY SR: JUDr. Tomáš Borec (životopis)Dozorná rada
Predseda: Ing. Jaroslav Mikla
Členovia: Mgr. Attila Bencze
JUDr. Pavol Hrušovský
Ing. Ján Havránek
Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Ing. Marián Podolák
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.