SKDomov ENHome     linkedin
Orgány EXIMBANKY SR

Orgány EXIMBANKY SR

Orgánmi EXIMBANKY SR sú Rada banky, Dozorná rada a generálny riaditeľ. 

Rada banky je štatutárnym orgánom EXIMBANKY SR. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. Generálnym riaditeľom a predsedom Rady banky je JUDr. Marián Janočko.

Rada banky
Predseda: JUDr. Marián Janočko
Členovia: Ing. Pavol Tavač, MBA

Ing. Rastislav Podhorec, MBA

 

Dozorná rada
Predseda: Ing. Ivan Šramko
Členovia: Juraj Jánošík
JUDr. Gabriel Havrilla
Vladimír Vaňo, MBA
Ing. Tomáš Meravý
Mgr. Pavol Škápik
Ing. Marián Podolák

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.