SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Orgány EXIMBANKY SR

Orgány EXIMBANKY SR

Orgánmi EXIMBANKY SR sú Rada banky, Dozorná rada a generálny riaditeľ. 

Rada banky je štatutárnym orgánom EXIMBANKY SR. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. Generálnou riaditeľkou a predsedníčkou Rady banky je Ing. Monika Kohútová, MBA.

Rada banky
Predseda: Ing. Monika Kohútová, MBA (životopis)
Členovia: Ing. Jana Valkučáková, MBA
(životopis)
JUDr. Marek Melišek, MBA
(životopis)
Ing. Michal Kozáčik (životopis)

 

Dozorná rada
Predseda: Ing. Ivan Šramko
Členovia: Mgr. Ľuboslava Alexiková
JUDr. Gabriel Havrilla
Mgr. Robert Krett
Prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Ing. Lenka Ostrožlíková
Vladimír Vaňo, MBA

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.