SKDomov ENHome     linkedin
Etický kódex

Etický kódex

Etický kódex EXIMBANKY SR je postavený na hodnotách, ktoré sú v spoločnosti a v obchodných vzťahoch všeobecne uznávané. Tieto hodnoty predstavujú základné pravidlá usmerňujúce správanie a konanie zamestnancov, ako aj členov orgánov EXIMBANKY SR. Etický kódex určuje základné etické princípy, ktoré EXIMBANKA SR uplatňuje pri vykonávaní činností podľa zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a vo vzájomných vzťahoch s tretími osobami a jej zamestnancami.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.