SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Workshop: Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku prostredníctvom EIB a produkty poistenia EXIMBANKY SR

Dátum publikovania: 25.4.2019

5.6.2019, Hotel International, Tatranská 754, Veľká Lomnica

EXIMBANKA SR podpísala úverovú zmluvu s  EIB (Európskou investičnou bankou)  v objeme 50 mil. EU. Táto historicky prvá spolupráca medzi EIB a EXIMBANKOU SR je určená na podporu segmentu malých a stredných podnikov (MSP) a stredne veľkých podnikov. Prostredníctvom úveru z EIB EXIMBANKA SR podporuje exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých podnikov zlepšením ich prístupu k výhodným podmienkam financovania.

Workshop: Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku prostredníctvom EIB a produkty poistenia EXIMBANKY SR

Komu je podujatie určené:

Svojím charakterom, zameraním a stupňom odbornosti je určené pre manažérov a zástupcov malých, stredných, ale aj stredneveľkých podnikov exportujúcich, alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska.

V prípade záujmu o účasť na workshope, prosím zašlite názov spoločnosti a mená účastníkov na emailovú adresu event@eximbanka.sk do 31. 5. 2019.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu a cieľ podujatia si EXIMBANKA SR vyhradzuje právo zastaviť prihlasovanie po prekročení kapacitného limitu a zamietnuť účasť tým prihláseným, ktorí netvoria cieľovú skupinu podujatia.

Prezentácie z workshopu

Program

Čas Prednášajúci
09:30 - 10:00 Príchod a registrácia účastníkov
10:00 - 10:10 Príhovor generálnej riaditeľky  Monika Kohútová
10:10 - 10:30 Podmienky čerpania úveru z úverovej linky EIB
na podporu MSP a stredne veľkých podnikov

Vladimír Jáger
riaditeľ odboru financií

10:30 - 10:50 Novinky v produktoch a službách EXIMBANKY SR  Tatiana Harmady
riaditeľka odboru firemného bankovníctva
10:50 - 11:00 Otázky a diskusia
11:00 - 11:20 Coffee break
11:20 - 11:40 Nové možnosti financovania rozvojových projektov  Silvia Gavorníková
riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov
11:40 - 12:10  Predchádzanie rizikám prostredníctvom poistných produktov EXIMBANKA SR 

Barbora Kudzejová
riaditeľka odboru poistenia neobchodovateľného rizika

Dušan Pukač
riaditeľ odboru poistenia obchodovateľného rizika
12:10 - 12:20 Otázky a diskusia
12:20 - 13:20 Neformálny networking pri spoločnom raute*
13:20 - 14:20 Neformálne B2B stretnutia

*Súčasťou rautu je bezplatné občerstvenie pre všetkých účastníkov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Miesto konania

Hotel International
Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
Mapa

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.