SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Workshop: Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku prostredníctvom EIB a pripravované produktové novinky EXIMBANKY SR na rok 2019

Dátum publikovania: 2.1.2019

31. 1. 2019 o 10:00 hod., Hotel Devín, Bratislava

EXIMBANKA SR podpísala úverovú zmluvu s  EIB (Európskou investičnou bankou)  v objeme 50 mil. EU. Táto historicky prvá spolupráca medzi EIB a EXIMBANKOU SR je určená na podporu segmentu malých a stredných podnikov (MSP) a stredne veľkých podnikov. Prostredníctvom úveru z EIB bude EXIMBANKA SR môcť podporovať exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých podnikov zlepšením ich prístupu k výhodným podmienkam financovania.
EXIMBANKA SR v uplynulom roku pripravila niekoľko noviniek, ktoré vstúpia do platnosti v tomto roku. Tieto novinky by sme Vám taktiež radi odprezentovali a upriamili na ne Vašu pozornosť na tomto workshope.

Po workshope bude priestor pre individuálne B2B rokovania s našimi obchodnými zástupcami.

Komu je podujatie určené:

Svojím charakterom, zameraním a stupňom odbornosti je určený pre manažérov a zástupcov malých, stredných, ale aj stredneveľkých podnikov exportujúcich, alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska.

Účasť na podujatí je bezplatná. Počet miest je limitovaný.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu a cieľ podujatia si EXIMBANKA SR vyhradzuje právo zastaviť prihlasovanie po prekročení kapacitného limitu a zamietnuť účasť tým prihláseným, ktorí netvoria cieľovú skupinu podujatia.

Prezentácie z podujatia sú dostupné po kliknutí na názov prezentácie

1. Podmienky čerpania úveru z úverovej linky EIB na podporu MSP a stredne veľkých podnikov

2. Novinky v produktoch a službách EXIMBANKY SR

3. Nové možnosti financovania rozvojových projektov z prostriedkov Európskej únie

Program

Čas
Názov
Prednášajúci
09:30 - 10:00 Príchod a registrácia účastníkov
10:00 - 10:10 Príhovor generálnej riaditeľky Monika Kohútová, EXIMBANKA SR
10:10 - 10:30 Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku prostredníctvom EIB Vazil Hudák, Európska investičná banka
10:30 - 10:45 Formy a charakteristiky spolupráce s EIB Peter Chovan, úverový manažér EIB
10:45 – 11:05 Podmienky čerpania úveru z úverovej linky EIB na podporu MSP a stredne veľkých podnikov Vladimír Jáger, EXIMBANKA SR
11:05 – 11:15 Diskusia k I.bloku
11:15 - 11:30 Coffee break
11:30 - 11:50 Novinky v produktoch a službách EXIMBANKY SR Tatiana Harmady, EXIMBANKA SR
11:50 - 12:10 Nové možnosti financovania rozvojových projektov Silvia Gavorníková, EXIMBANKA SR
12:10 – 12:20 Diskusia k II. bloku
12:20 - 13:20 Neformálny networking pri spoločnom raute*
13:20 - 14:20 Neformálne B2B stretnutia

*Súčasťou rautu je bezplatné občerstvenie pre všetkých účastníkov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Miesto konania

Hotel Devín Bratislava
Riečna 162/4, 811 02 Bratislava
Mapa

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.