SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

ONLINE WEBINÁR: Nástroje slovenských inštitúcií pri expanzii firiem na trhy Východoafrického spoločenstva

Dátum publikovania: 22.11.2021

Pozývame slovenských podnikateľov na bezplatný online webinár: Nástroje slovenských inštitúcií pri expanzii firiem na trhy Východoafrického spoločenstva, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2021. Webinár pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s EXIMBANKOU SR, Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a Zastupiteľským úradom SR v Nairobi.

 

Je určený pre slovenské spoločnosti so záujmom o trhy Východoafrického spoločenstva resp. trhy subsaharskej Afriky.

Cieľom je jednotne informovať o oficiálnych nástrojoch Slovenskej republiky pre podporu slovenských spoločností so záujmom o expanziu na trh Východoafrického spoločenstva, ako aj o realizovaných a plánovaných projektoch v rámci týchto teritórií s cieľom zefektívniť expanziu slovenských spoločností na uvedené trhy.

 

Východoafrické spoločenstvo (East African Community - EAC) je regionálna medzivládna organizácia pozostávajúca zo 6 členských štátov: Burundi, Keňa, Rwanda, Južný Sudán, Tanzánia a Uganda. Jedná sa o jeden z najrýchlejšie rastúcich regionálnych ekonomických blokov sveta s rozlohou 2,5 milióna kilometrov štvorcových, ktorého celková populácia presahuje 177 miliónov ľudí a spoločné HDP 193 miliárd USD. Členské štáty sa usilujú o prehlbovanie politickej, hospodárskej a sociálnej spolupráce, napríklad prostredníctvom colnej únie (od 2005), spoločného trhu (od 2010), ako aj plánovaného zavedenia menovej únie a finálneho zjednotenia v rámci politickej federácie.

 

Registrácia: do 7. decembra 2021.

Zaregistrovať na webinár sa môžete priamo tu: https://www.sario.sk/sk/registracny-formular-nastroje-slovenskych-institucii-pri-expanzii-firiem-na-trhy-vychodoafrickeho

  

Program webinára:

10:00 Otvorenie (Jozef Troják, riaditeľ SARIO, Odbor Národný projekt)

10:15 Východoafrické spoločenstvo a aktivity ZÚ SR v Nairobi v rámci predmetného trhu (Ján Petrus, Ekonomický radca, Zastupiteľský úrad SR v Nairobi)

10:40 Štátna podpora exportu (Ing. Silvia Gavorníková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov, EXIMBANKA SR)

10:55 Zvýhodnené vývozné úvery + skúsenosti z teritória subsaharskej Afriky (Ing. Barbora Kudzejová, riaditeľka Odbor poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR)

11:15 Prestávka

11:45 Programy podnikateľských partnerstiev + projekty realizované v rámci Východoafrického spoločenstva (Ing. Jakub Šimek, projektový a finančný manažér pre Afganistan 2020, podnikateľské partnerstvá, projekty zamerané na zvýhodnené úvery Eximbanky a projekty spolufinancované EK, SAMRS)

12:15 Plánované aktivity SARIO v teritóriu Východoafrického spoločenstva (Samuel Čellár, projektový manažér SARIO, Odbor Národný projekt)

12:30 Priestor pre otázky a ukončenie podujatia

 

Viac informácií o podujatí nájdete tu: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/nastroje-slovenskych-institucii-pri-expanzii-firiem-na-trhy-vychodoafrickeho

 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.