SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Na našich exportérov čaká Irán

Dátum publikovania: 6.4.2016

Podnikatelia využívajú podporu EXIMBANKY SR najmä pri vývoze do rizikových krajín.

EXIMBANKA SR potvrdzuje svoj záujem ísť za exportérmi aj do vzdialených regiónov. O vzrastajúcej popularite
Exportných klubov, ktoré už pravidelne organizuje, svedčí vysoký záujem zo strany podnikateľov. Zatiaľ posledný
Exportný klub, ktorý sa uskutočnil v marci v Bystričke pri Martine, navštívilo viac ako 60 expertov na export. Témou bol vývoz do najľudnatejšej krajiny sveta – Číny.


Zástupcovia EXIMBANKY SR exportérov informovali, v čom im vie štát pomôcť, a predstavili aj modelové situácie financovania a poistenia exportu do tejto krajiny. Jej teritórium zaznamenalo v minulom roku spoločne so Spojenými štátmi, Indiou, Bieloruskom a Srbskom najväčší medziročný nárast podpory bankovými produktmi. Na
prvých priečkach sa už tradične držia krajiny V4, Rakúsko a Nemecko. Podpora exportu v minulom roku približne kopírovala teritoriálnu štruktúru slovenského vývozu.

Snímka: Hospodárske noviny


Hongkong aj Libanon
V teritoriálnych preferenciách klientov EXIMBANKY SR v oblasti poistenia neobchodovateľných rizík dlhodobo dominuje región Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj krajiny Balkánu a teritóriá, kde majú slovenskí
exportéri historicky silné obchodné väzby. K tomu prispieva aj dlhodobý charakter obchodných prípadov a fakt, že Slováci využívajú podporu EXIMBANKY SR predovšetkým pri vývoze svojej produkcie do rizikovejších teritórií. Na druhej strane poistenie krátkodobých dodávateľských úverov podporilo export do 54 krajín sveta. EXIMBANKA
SR takto pomohla svojich klientov dostať okrem iného aj do krajín Južnej a Strednej Ameriky, Ázie a Afriky. Medzi
najzaujímavejšie teritóriá vývozu klientov, ktorí využili poistenie exportných pohľadávok, patrili Hongkong a Libanon. Z balkánskych krajín bol zvýšený záujem hlavne pri poisťovaní vývozov do Chorvátska a Srbska. V prípade
Chorvátska to súvisí najmä s rozvíjajúcou sa obchodnou spoluprácou po vstupe krajiny do Európskej únie, ktorý podporil rast vzájomnej obchodnej výmeny.


Nasleduje Irán
Nasledujúci Exportný klub sa bude venovať exportu do Iránu. Dôvodom je uvoľnenie medzinárodných sankcií. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu totiž dospela k záveru, že Teherán splnil všetky požiadavky
minuloročnej dohody s veľmocami, čo sa týka svojho jadrového programu. Misia zástupcov vlády Slovenskej republiky do miest Mašhad a Teherán sa konala v januári tohto roka. Pri príležitosti návštevy ministra financií
Petra Kažimíra boli podpísané v Teheráne dve dôležité medzinárodné dohody Slovenskej republiky s Iránskou islamskou republikou o vzájomnej ochrane investícií a o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov. Tieto zmluvy by mali uľahčiť spoluprácu slovenských a iránskych firiem na spoločných projektoch, podporiť vzájomný
obchod a investície a otvoriť dvere aj pre našich podnikateľov – exportérov.Tento článok vyšiel v denníku Hospodárske noviny dňa 6. apríla 2016. Článok si môžete prečítať online aj na tomto linku, prípadne si ho môžete stiahnuť vo formáte .pdf.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.