SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Exportujete? Tu sú rady, ako importovať peniaze

Dátum publikovania: 8.6.2016

Ak si odmyslíme sankcie znemožňujúce obchodovanie s niektorými krajinami, nájsť si obchodného partnera v zahraničí je len polovica problému. Tou druhou je istota, či slovenský exportér vôbec dostane za svoj tovar zaplatené. Možných komplikácií je naozaj veľa. Od politického prevratu v krajinách tretieho sveta, cez menové riziko až po fakt, že odberateľ jednoducho nebude chcieť zaplatiť.


Bez podanej ruky obchod neplatí

EXIMBANKA SR, prostredníctvom ktorej štátu podporuje export, vymenúva v Manuáli slovenského exportéra rovnú desiatku možných rizík. Okrem očakávanej jazykovej bariéry a rozdielneho právneho systému upozorňuje napríklad na rozdielnu mentalitu. Práve od nej závisí, kedy platí aj ústna dohoda. Bohaté skúsenosti s tým má aj futbalový agent a majiteľ agentúry Stars & Friends Karol Csontó.

Ako vysvetľuje, potrebujete si dávať pozor, aby ste partnerov niečím neurazili. „Lebo ak raz odídu od rokovacieho stola, môže sa stať, že sa už nikdy nevrátia.“ upozorňuje a dodáva, že je dôležité vedieť, kedy podanie ruky môže znamenať definitívnu dohodu na podmienkach obchodu.

„Keď vám v Rusku či na Ukrajine prezident klubu podá ruku, znamená to, že to platí a ak neskôr chcete niečo zmeniť, riskujete, že obchod môže padnúť. V Turecku sa uplatňuje iná mentalita obchodovania, tam sa podmienky menia a obchod sa vyvíja do poslednej možnej chvíle, často to pripomína bazár.“ To však platí, iba kým sa dohodnuté podmienky vytlačia na papier a podpíšu.Riziká v zahraničnom obchode a možné riešenia

  • Mentalita - aplikujte poznatky o kultúre a zvyklostiach v krajine.
  • Jazyk - dôležité je poznať aj odbornú terminológiu. 
  • Právo - dohodnite sa na krajine, ktorej súdy budú riešiť prípadné spory. Myslite na arbitrážnu doložku.
  • Politické a hospodárske riziko - informujte sa o krajine, využite dokumentárny akreditív alebo poistenie pohľadávok.
  • Nezaplatenie - preverte si bonitu odberateľa, vyžiadajte si bankové záruky, použite platbu dokumentárnym akreditívom a poistite si pohľadávky.
  • Neprevzatie tovaru - požadujte akontačnú platbu, poistite sa.
  • Odlišné normy - preverte si technické normy ešte pred dodávkou a využívajte certifikát. 
  • Exportér zneužije akontáciu - importér by mal zaplatiť akontáciu až o prijatí akontačnej záruky. 
  • Menové riziko - využite deriváty, ako sú forward a opcia, zvážte čerpanie úveru v cudzej mene, riešením je aj exportný faktoring a forfaiting (odkúpenie pohľadávok). Keď sa zaručí banka

Ani podpísaná zmluva však nezaručí, že dovozcovi sa bude chcieť do platenia. Naháňať ho v cudzej krajine po súdoch nie je lacné ani jednoduché. V istých situáciách to však môže byť práve banka, ktorá obchodného partnera preverí a zaplatí zaň. Za jednoduchým riešením je zložitý mechanizmus nazvaný dokumentárny akreditív.

Banka v takom prípade preverí obchodného partnera akoby mu poskytovala úver: „Najmä pokiaľ ide o preverenie jeho bonity, podnikateľskej histórie a spôsobu zabezpečenia tohto obchodu,“ vysvetľuje EXIMBANKA SR.

Zjednodušene povedané, banka zaplatí vývozcovi skôr než svoj záväzok uhradí samotný odberateľ. Pri samotnej transakcii dodávateľ odošle tovar a s potvrdeným preberacím listom si nechá od vlastnej banky preplatiť faktúru. Následne banka exportéra odošle doklady banke dovozcu, ktorá po ich overení stiahne peniaze z účtu importéra a vyrovná sa s partnerskou bankou. Keďže ide o zložitejší mechanizmus, patrí aj k drahším.

O niečo lacnejšou alternatívou je dokumentárne inkaso. Tovar síce dostane odberateľ ešte pred zaplatením faktúry, ale nemôže s ním manipulovať. Doklady potrebné napríklad na preclenie získa až po zaplatení dlžnej sumy. Sprostredkovateľom sú v tomto prípade banky.

Exportér odošle tovar obchodnému partnerovi a potrebné doklady odovzdá vo vlastnej banke, ktorá ich posunie finančnému ústavu importéra. Po tom, ako dovozca realizuje platbu, prípadne podpíše zmenku, získa od vlastnej banky sprievodné doklady. Exportér už len počká, kým sa peniaze objavia na jeho účte.Uvažujte lokálne

Kým akreditív, ale aj ďalšie bankové záruky, znáša na svoje náklady dovozca, ďalšou alternatívou je poistenie. To si však platí exportér, no náklady naň by si mal zahrnúť do ceny vyvážaných tovarov. Čo je zaujímavé, poistiť si možno aj politické riziká.

Ak sa vývozca rozhodne nepredávať miestnemu partnerovi, ale vytvoriť si vlastné obchody, nemal by podceniť kultúrne špecifiká. Rozdielna mentalita nevplýva len na uzatváranie obchodov, ale ešte výraznejšie sa prejavuje v reklame.

Veľmi dobrou ilustráciou je reklama na džínsy. V USA úspešne fungoval spot, v ktorom kráčal osamelý kovboj westernovým mestečkom. V susednom Mexiku sa nápad neuchytil. Neskôr ho nahradilo veľa šťastných ľudí tancujúcich spoločne na oslave.

Pre kolektívne uvažujúcich Mexičanov bol individualizmus kovboja skôr odstrašujúci. Naopak, Američania sú najindividualistickejšia krajina na svete, kde je úplne bežné zdvihnúť sa, pretrhnúť miestne kontakty i vzťahy s rodinou a odísť za prácou tisíce kilometrov.

V každej krajine však rovnako platí, že významnou príčinou neúspechu je snaha uveriť, že sa netreba prispôsobiť miestnym podmienkam.Tento článok bol publikovný na portáli etrend.sk dňa 8. júna 2016. 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.