SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EXIMBANKA SR plánuje v budúcom roku podporiť export sumou 1,02 mld. eur

Dátum publikovania: 24.11.2016

Exportno-importná banka  SR (EXIMBANKA SR) v návrhu rozpočtu na rok 2017 plánuje prostredníctvom úverových a záručných aktivít podporiť export slovenských podnikateľských subjektov v celkovom objeme 1,02 miliardy eur, čo je o 6,8 % viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2016. Vyplýva to z návrhu rozpočtu EXIMBANKY SR na budúci rok, ktorý dnes schválil parlament.

Medziročný nárast podpory exportu z bankových činností v roku 2017 počíta s nárastom pri jednotlivých bankových produktoch, najvýraznejšom pri priamych vývozných a dovozných úveroch (o 30 miliónov eur) a pri vystavených zárukách klientom (o 20 miliónov eur).

Z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov za rok 2017 EXIMBANKA SR predpokladá dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 375.000 eur. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu.

Návrh rozpočtu EXIMBANKY SR tiež predpokladá, že úvery poskytnuté klientom ku koncu roku 2017 dosiahnu brutto výšku 277 miliónov eur, čo predstavuje nárast angažovanosti oproti očakávanej skutočnosti za rok 2016 o 10 miliónov eur.

"Po odpočítaní opravných položiek v sume 35,12 milióna eur vytvorených na krytie znehodnotených úverov dosiahnu pohľadávky z priamych a refinančných úverov klientom ku koncu roka 2017 očistenú majetkovú angažovanosť 241,88 milióna eur, čo je medziročný nárast o 10,3 milióna eur," priblížila EXIMBANKA SR.


Tento článok bol publikovaný na portáli teraz.sk dňa 24. 11. 2016.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.