SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Číňania sú v platení spoľahliví

Dátum publikovania: 6.4.2016

Vrchná riaditeľka EXIMBANKY Slovenskej republiky Miriam Letašiová pre Hospodárske noviny:

Počas osemnástich rokov sme nemuseli odškodňovať ani jedného nášho klienta z dôvodu neuhradenia faktúr zo strany odberateľov z Číny, hovorí Miriam Letašiová.

Podarilo sa vám naplniť minuloročné ciele?
Ide o dlhodobé ciele, to nie je len otázka jedného roka. Zo strategického pohľadu je napríklad jedným z našich zámerov zmena teritoriálnej štruktúry podpory exportu. V súlade so stratégiou vonkajších ekonomických
vzťahov chceme zvýšiť podporu exportu aj mimo Európy. Myslím si, že sa nám tento cieľ postupne darí napĺňať.

Čo vám ešte chýba k spokojnosti?
V budúcnosti by sme sa chceli zamerať najmä na zjednodušenie schvaľovacích procesov. Našou snahou je aj naďalej zvyšovať povedomie o našich službách a možnostiach podpory exportu.

Aké veľké projekty sa chystáte v tomto roku podporiť?
Momentálne máme rozpracovaný obchodný prípad na teritórium Číny týkajúci sa vývozu vytlačovacej linky pre gumárenský priemysel v predpokladanom objeme podpory prevyšujúcom 6 miliónov eur.


Vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR, Ing. Mgr. Miriam Letašiová

Začínajúcim exportérom odporúčame preveriť si, po čom je v krajine dopyt, hovorí Miriam Letašiová. (Snímka: Hospodárske noviny)

Ako sa momentálne prejavuje zmena teritoriálnej štruktúry podpory exportu?
Mali by sme využiť potenciál mimoeurópskych krajín a nemali by sme byť závislí len od trhov Európskej únie. Medziročný zvýšený nárast podpory exportu bankovými produktmi za rok 2015 smeroval do Číny, USA,
Indie, Bieloruska a Srbska. 

Preto ste si vybrali na posledný Exportný klub teritórium Číny?
Exportné kluby prispôsobujeme svojím obsahom i formou tak, aby reflektovali na potreby podnikateľov a spätnú väzbu od členov Exportných klubov. Keďže takýto podnet prišiel, to je aj dôvod, prečo sme sa tentoraz zamerali práve na teritórium Číny. Chceme ísť viac do hĺbky a otvorene si povedať, aké sú možnosti vstupu na tento
trh pre slovenských exportérov, v čom im môže byť nápomocný štát. Ale takisto pomenovať, aké sú pri obchodovaní špecifiká tohto teritória, aké sú problémy a na čo si treba dávať pozor, ako aj prezentovať konkrétne skúsenosti firiem, ktoré sa úspešne etablujú v Číne.

V čom môže slovenský podnikateľ preraziť na tomto teritóriu?
Slovenské firmy sú zatiaľ úspešné v dodávkach rôznych špecializovaných technológií, unikátnych materiálov, laboratórnych prístrojov alebo niektorých liekov na princípe alternatív. Okrem automobilového priemyslu
sú perspektívne hlavne technológie týkajúce sa životného prostredia a odstraňovania ekologických škôd, malých
alternatívnych energetických zdrojov, rôznych špeciálnych zariadení alebo informačných technológií, ale aj inžinierskych a projektových činností. Dopyt je aj po vodárenských projektoch a technológiách.

Dopyt je vraj aj po luxuse a vínach.
Zmenu priniesol prudký rast urbanizácie obyvateľstva. Väčší podiel mestského obyvateľstva sa prejavuje v zásadnej zmene spotrebiteľského dopytu a zvyklostí. Z toho plynúca rastúca stredná trieda s vyššími príjmami
zvyčajne diverzifikuje svoj dopyt a vytvára potenciálny priestor na prienik s dodávkami kvalitných výrobkov a špecializovaných služieb. Spotrebiteľské požiadavky sa približujú európskym požiadavkám, čo pre nás znamená veľkú výhodu. Prirodzeným prejavom celého procesu je dynamický rast dopytu po predmetoch dlhodobej
spotreby, luxusných potravinách a nápojoch, ale aj módnych výrobkoch.

V akom objeme podporuje EXIMBANKA SR export do Číny?
Export do Číny sme počas osemnástich rokov podporili v hodnote približne 214 miliónov eur. Minulý rok to bolo prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít celkovo v objeme 18,54 milióna eur.

Sú Číňania spoľahliví?
Áno, za spomínané obdobie sme neodškodňovali ani raz klienta z dôvodu neuhradenia obchodných faktúr zo strany
odberateľov z Číny. V súčasnosti neevidujeme žiadnu oznámenú poistnú udalosť alebo hrozbu poistnej udalosti na odberateľov z tejto krajiny. To vypovedá o tom, že sú tu vhodne zvolené nastavenia jednotlivých obchodných prípadov zo všetkých strán.

A čo ďalšie krajiny?
Odporúčame zmapovať si prostredie krajiny, kde plánuje začínajúci exportér vyvážať, v tom zmysle, aby si zistil, po čom je napríklad v krajine dopyt. Nemá význam snažiť sa vyvážať komodity alebo služby, o ktoré nie je záujem. Existuje materiál z dielne ministerstva zahraničných vecí, ktorý analyzuje komoditnú štruktúru jednotlivých
krajín cez sieť našich zastupiteľstiev, ten môže potenciálnym exportérom pomôcť sa rozhodnúť.

Vy ste, naopak, predstavili Manuál slovenského exportéra.
Áno, táto publikácia by mala slúžiť ako základná pomôcka pre exportérov pri realizácii ich biznisu za hranice Slovenska. Manuál slovenského exportéra sme pripravili s cieľom podávať pomocnú ruku exportérom
a poskytovať im bezplatné poradenstvo v oblasti exportu. Obsah tejto príručky pokrýva informácie, skúsenosti a rady z praxe zahraničného obchodu, ktoré sú potrebné na zvládnutie realizácie zahraničnoobchodných
operácií určených na predaj tovarov do zahraničia, s cieľom zvýšiť erudovanosť podnikateľov pôsobiacich v oblasti
zahraničného obchodu.Tento rozhovor vyšiel v denníku Hospodárske noviny dňa 6. apríla 2016. Kompletný rozhovor si môžete prečítať online aj na tomto linkuprípadne si ho môžete stiahnuť vo formáte .pdf.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.