SKDomov ENHome     facebook linkedin

Zo SR sa v roku 2021 vyviezol tovar v hodnote 88,55 mld. eur. Ako sa darilo slovenským exportérom v roku 2021?

Dátum publikovania: 20.10.2022

Celkový vývoz sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 16,6 %. Podstatne vyššie čísla dosiahol aj dovoz tovaru. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 86,68 mld. Eur pri medziročnom raste o 19,4 %. Saldo zahraničného obchodu za rok 2021 bolo aktívne v objeme 1,88 mld. eur (o 1,44 mld. eur nižšie ako za rok 2020). Vyplýva to z definitívnych výsledkov o zahraničnom obchode SR v roku 2021, ktoré publikoval Štatistický úrad SR.

 

Kde najčastejšie exportovali slovenské firmy?

Publikované výsledky ukazujú, že export tovaru bol v najvyššej hodnote do Nemecka a susedných krajín a jeho objem sa medziročne zvýšil. Konkrétne do Nemecka vzrástol export o 12 %, do Česka o 29,3 %, Poľska o 24 % a Maďarska o 35 %.

Podľa najvyššej hodnoty vyvezeného tovaru ďalej patrili k najvýznamnejším obchodným partnerom pri vývoze: Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Čína a Ruská federácia, pričom pri všetkých krajinách hodnoty medziročne vzrástli. Pokles  vývozu bol naopak do Spojených štátov amerických (o 1,4 %), Kórejskej republiky (o 18,9 %) a Nórska (o 22,1 %). 

Čo sa týka podpory exportu bankovými produktmi EXIMBANKY SR, v roku 2021 boli najvýznamnejšími exportnými partnermi klientov EXIMBANKY SR spoločnosti z krajín V4, Rumunska, Talianska, Rakúska, Nemecka a Francúzska.

Do krajín OECD vzrástol vývoz o 16,4 %, pričom na celkovom vývoze SR sa podieľal vyše 87 %.

 

Zvýšený záujem exportérov o trhy mimo krajín EÚ

Aj napriek tomu, že v roku 2021 smerovala prevažná časť hodnoty vyvážaného tovaru do krajín EÚ, situácia na zahraničných trhoch sa postupne mení. Tatiana Harmady, riaditeľka odboru financovania EXIMBANKY SR, poukazuje na aktuálny trend v oblasti teritoriálneho zamerania slovenských exportérov: 

„V súčasnosti už evidujeme nárast záujmu aj o zahraničné trhy mimo krajín EÚ, čo je spôsobené predovšetkým súčasnou geopolitickou situáciou. Exportéri potrebujú nájsť vhodné cieľové trhy ako náhradu za trhy Ruska, Bieloruska a čiastočne aj Ukrajiny. EXIMBANKA SR ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom aj na teritóriá s vyššou mierou politického a komerčného rizika, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. “

 

 

Práve zvýšené riziká spojené s exportom vyžadujú väčšie poistné krytie exportérov a ako uvádza Dušan Pukač, riaditeľ odboru poistenia EXIMBANKY SR, aj o poistné produkty je aktuálne väčší záujem:

„V súvislosti s geopolitickou nestabilitou na zahraničných trhoch evidujeme tiež zvýšený záujem o poistenie výrobného rizika, a to v dôsledku neistoty v plnení dohodnutých kontraktov. “

 

 

Zvyšovanie cien energií a nové výzvy pre firmy

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska napriek pandémii a výpadkom v dodávateľských reťazcoch posilnil medziročne o 16,6 %. Rastúce ceny plynu, elektriny či ropy sa podieľali na 19,4 % zvýšení celkového dovozu. Čo sa týka budúceho vývoja, predpokladáme pokles objemu exportu, ktorý bude spôsobený predovšetkým očakávaným poklesom cien základných surovín. Pokles objemu exportu môže byť dodatočne ovplyvnený aj celkovým vývojom inflácie. V súvislosti s vysokými cenami energií EXIMBANKA SR aktuálne pripravuje pre slovenské spoločnosti špeciálny produkt. Viac informácií o tomto produkte prinesieme v najbližšom období.

 

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.