SKDomov ENHome     linkedin

Zmeny v sadzobníkoch poplatkov EXIMBANKY SR

Dátum publikovania: 23.5.2022

S ohľadom na zmeny vo vývoji na finančných trhoch, si vás dovoľujeme upozorniť na úpravu v sadzobníkoch poplatkov EXIMBANKY SR. K zmenám dochádza v sadzobníku pre bankové produkty, v sadzobníkoch realizácie platobných služieb a vedenia klientskych účtov.

 

Zmeny v sadzobníku bankových produktov sa týkajú nasledujúcich oblastí:

1. Priamych úverov

2. Bankových záruk

3. Refinančných úverov

4. Financovania pohľadávok

5. Ostatných služieb súvisiacich s bankovými produktmi

6. Zvýhodnených vývozných úverov

7. Priamych úverov na podporu udržania prevázky - COVID úver

 

K uvedeným zmenám dochádza s platnosťou od 1. 6. 2022. Aktuálny sadzobník poplatkov pre bankové produkty nájdete na nasledujúcej podstránke.

 

Ďalšie zmeny v sadzobníku poplatkov sa týkajú oblastí:

A. VEDENIA KLIENTSKYCH ÚČTOV

B. PLATOBNÝCH SLUŽIEB

  • B. 1. Tuzemské prevody peňažných prostriedkov

  • B. 2. Cezhraničné prevody peňažných prostriedkov

 

K týmto zmenám dochádza s platnosťou od 15. 6. 2022. Nový sadzobník poplatkov nájdete na nasledujúcej podstránke.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.