SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Získajte teraz lepšie poistné sadzby do Albánska, Egypta, Kazachstanu či Uzbekistanu

Dátum publikovania: 20.2.2019

Počas posledného zasadnutia Country Risk Experts Group OECD, ktoré sa konalo 30.-31. januára, došlo k preradeniu teritórií Albánsko, Egypt, Kazachstan a Uzbekistan do menej rizikovej kategórie. Exportéri tak môžu získať získať lepšie sadzby na tieto rizikové teritóriá.

Jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje výšku Vašej poistnej sadzby, predstavuje riziková kategória zahraničného teritória. Klasifikácia krajín je pravidelne aktualizovaná podľa miery teritoriálneho rizika a odzrkadľuje ich finančnú a ekonomickú situáciu a skúsenosti exportno-úverových agentúr z účastníckych krajín Konsenzu OECD s platobnou morálkou daných ekonomík.

Krajiny sú zaradené do ôsmich rizikových kategórií (0 - 7), pričom do kategórie nula spadajú ekonomiky s rozvinutými finančnými trhmi, teritóriá s najmenšou mierou rizika sú zaradené do prvej kategórie a siedmu kategóriu reprezentujú krajiny s najvyššou úrovňou rizika.

Zasadnutia Country Risk Experts Group OECD,  sa zúčastnili špecialisti z odboru riadenia rizík EXIMBANKY SR.

Aktualizácia rizikových kategórií nastala pre nasledovné teritóriá:

  • Albánsko, Egypt, Kazachstan a Uzbekistan boli preradení z rizikovej kategórie 6 do rizikovej kategórie 5,
  • Bahrajn zaznamenal zhoršenie a bol preradený zo 4. rizikovej kategórie do kategórie 5.

Slovenskí podnikatelia, zo strany ktorých evidujeme v posledných mesiacoch zvýšený záujem práve o rozvíjanie obchodných aktivít v krajinách ako Kazachstan a Uzbekistan, tak môžu benefitovať z nižších poistných sadzieb.

Spomedzi ekonomík, u ktorých došlo k zlepšeniu kategorizácie podľa stupňa teritoriálneho rizika, zaznamenávame rastúci potenciál predovšetkým  v prípade kazašského trhu. EXIMBANKA SR počas svojej činnosti podporila export do tejto stredoázijskej ekonomiky prostredníctvom svojich poistných produktov v celkovej hodnote takmer 203 miliónov eur, z toho za rok 2018 to bolo necelých 5 miliónov eur.

V prípade záujmu o viac informácií o tom, ako môže EXIMBANKA SR podporiť Váš export, sa neváhajte obrátiť na našich poistných expertov na telefónnom čísle 02/59 39 88 19 alebo e-mailom na poistenie@eximbanka.sk.

 Aktuálny zoznam krajín podľa teritoriálneho rizika

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.