SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Výzva na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja „EXIMBANKA SR antikorona záruka“

Dátum publikovania: 22.6.2020

EXIMBANKA SR zverejňuje výzvu pre banky so sídlom v SR alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR na zapojenie sa do finančného nástroja „antikorona záruka“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov podnikom.

V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom. Táto forma pomoci je určená podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur. Vďaka záruke od EXIMBANKY SR tak môže komerčná banka poskytnúť úver za výhodnejších podmienok a EXIMBANKA SR preberie od bánk až 80 % úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom. 

Cieľom tohto záručného finančného nástroja je pomôcť podnikom vyrovnať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a zachovať zamestnanosť, a to prostredníctvom poskytovania nových úverov. Úvery budú mať splatnosť 2 až 6 rokov, s odložením splácania istiny aj úrokov počas prvého roku. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových a v obmedzenom rozsahu aj investičných potrieb.

Výzva spolu s príslušnou dokumentáciou sa nachádza nižšie. Banky, ktoré majú záujem o implementáciu finančného nástroja, musia doložiť potrebnú dokumentáciu špecifikovanú vo výzve do termínu 22.07.2020.

Viac informácií a dokumenty k záručnému nástroju:

Schéma štátnej pomoci

Dohoda o záručnom nástroji „EXIMBANKA SR antikorona záruka

Výzva na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja „EXIMBANKA SR antikorona záruka

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.